Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Inzile AB: Inziles teckningsoptioner tas upp till handel på Nasdaq First North

Inzile AB (publ) ("Inzile" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets
teckningsoption av serie TO 1 tas upp till handel på Nasdaq First
North med den 22 juli 2019 som första handelsdag.

Teckningsoptioner av serie 2019/2020 i Inzile AB (publ)kommer att den
22 juli 2019 att tas upp till handel under kortnamn INZILE TO 1 med
ISIN-kod SE0012622553. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till
nyteckning av en (1) ny aktie i Inzile under perioden från och med
den 1 augusti 2020 till och med den 30 augusti 2020.

Handel med aktier i Inzile, under kortnamnet INZILE, på Nasdaq First
North inleddes den 27 juni 2019.

Kontakt:
Ragnar Åhgren, VD Inzile AB. E-mail: ragnar.ahgren@inzile.com, tel.:
0733-56 89 89

Certified Advisor
FNCA är Bolagets Certified Advisor. E-mail: info@fnca.se, tel.: 08-528
00 399

Om Inzile
Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer
eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Bolaget grundades 2012 och
Bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande
erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom
automotive och specifikt elbilar. Bolaget har sitt huvudkontor och
sin produktionsanläggning i Västervik, Småland. Dessutom finns
ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av
utvecklingsarbetet sker och ett i Stockholm där företagets sälj- och
marknadsavdelning ligger. För mer information, vänligen besök
www.inzile.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inzile-ab/r/inziles-teckningsoptioner-tas-upp...
https://mb.cision.com/Main/17088/2866694/1080006.pdf

Författare Cision News