Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

IPC: GOD GRUND SKAPA "KASSAFLÖDESMASKIN" - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget IPC, ett bolag i Lundingruppen,
missade med knapp marginal den lägre delen i det egna
produktionsprognosintervallet för 2019. I finansiella termer var resultatet
dock väl i nivå med förväntningarna och bolaget har redan köpt tillbaka egna
aktier.

Kommande fem år väntas en något högre, stabil produktion, lägre
investeringskostnader och en rejäl avkastning till aktieägarna.

Det säger vd Mike Nicholson till Nyhetsbyrån Direkt inför
tisdagseftermiddagens kapitalmarknadsdag.

"Förra året var 'peak capex' och i år siktar vi på en 20 procent lägre
investeringsbudget. Vi kan nu visa vilken god grund vi har för att skapa en
'kassaflödesmaskin' och för att kunna ge ägarna en ordentlig avkastning i
form av utdelning och/eller aktieåterköp", säger han.

IPC rapporterade på tisdagsmorgonen en genomsnittlig produktion om 45.800 fat
per dag för 2019, att jämföra med prognosintervallet 46.000-50.000 fat per
dag. Det operativa kassaflödet under 2019 summeras dock till 308 miljoner
dollar, upp från 279 miljoner året innan.

"Problemen uppstod redan i det första kvartalet 2019, då en ovanligt kall
vinter i Kanada ledde till minskad produktion", konstaterar Mike Nicholson,
och påpekar att bolaget sedan dess har investerat i utrustning och
infrastruktur som ska se till att en eventuell ny kall vinter inte ska få
samma negativa effekt på resultatet.

För 2020 ger IPC en produktionsprognos om 46.000-50.000 fat per dag i
genomsnitt, alltså samma som för 2019, trots förvärv.

"Vår femårsprognos, som presenteras i eftermiddag, kommer att visa hur vi
närmar oss den övre delen av intervallet", kommenterar IPC-chefen.

Med ett fallande investeringsbehov kan det fria kassaflödet i ett scenario med
oljepriser kring 55 dollar per fat summeras till 500 miljoner dollar över
kommande fem år, medan ett oljepris på 75 dollar talar för ett fritt
kassaflöde om mer än 1,3 miljarder dollar för samma period, enligt
IPC-chefen.

"Med oljepriser kring 65 dollar per fat kan vi generera ett fritt kassaflöde
om 900 miljoner dollar över fem år, vilket rent teoretiskt med dagens
företagsvärde skulle tillåta oss att återköpa varenda aktie och återbetala
vår upplåning. Vi skulle fortfarande producera i storleksordningen 50.000 fat
om dagen och ha en 1 miljard fat outvecklade tillgångar", säger han.

IPC är i färd med att fullfölja köpet av Granite Oil i Kanada, det tredje
förvärvet under bolagets tre år som självständig enhet.

"Granite är sedan en tid underinvesterat. Vi planerar sex brunnar i närtid,
men på längre sikt handlar det om ett flerårigt borrprogram. Vi hoppas kunna
fördubbla fältets produktion på två till tre års sikt", säger Mike Nicholson.

I samband med niomånadersrapporten framgick att IPC begärt mandat att återköpa
upp till 11,5 miljoner egna aktier under en tolvmånadersperiod. Hittills har
knappt 7 miljoner aktier återköpts, men någon kontant utdelning för 2019 har
inte varit aktuell.

"Våra tillgångar handlas med stor rabatt och vi anser att aktien är rejält
undervärderad. Vi bedömer att köp av egna aktier bäst gynnar ägarna", säger
IPC:s vd.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News