Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

IPO: 1,5 MDR DOLLAR I POTTEN FÖR MODUS THERAPEUTICS – VD (OMS)

(Omsändning av nyhet från 24 juni inför dagens handelspremiär. Nyhet uppdaterad med emissionsutfall etc.)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna och behandling av tillståndet är en av de mest kostsamma inom sjukvården. Lyckas Modus Therapeutics med sin läkemedelskandidat Sevuparin öppnas dörren till en potentiell försäljning på 1,5 miljarder dollar per år.

Det säger bolagets vd John Öhd i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen.

Bolagets läkemedelskandidat Sevuparin är ett polysackaridläkemedel som tillhör undergruppen heparinoider. Till skillnad från vanliga polysackaridläkemedel har Sevuparin inte blodförtunnande egenskaper. Det gör att Sevuparin kan ordineras i långt högre doser än jämförbara polysackaridläkemedel och därmed användas för att stoppa sepsis och förhindra septisk chock.

Hur stor är den här marknaden?

"Vi utvecklar för sepsis och septisk chock och det är en väldigt stor marknad. De direkta kostnaderna för sjukvården i USA är cirka 22 miljarder dollar. Tittar man på vår marknad så har vi varit lite konservativa i våra uppskattningar. Man kan tänka sig att om ett preparat som Modus skulle ta 25 procent av marknaden så motsvarar det ungefär 1,5 miljarder dollar per år", säger John Öhd.

Finns det några liknande läkemedel på marknaden i dag?

"Inom enbart sepsis så finns det inga specifikt godkända läkemedel i dag. Där lutar man sig mot vanliga intensivvårds-mediciner som används vid många olika kritiska tillstånd. Vad gäller heparinoider så finns det få andra icke blodförtunnande polysackarider."

När kan läkemedlet finnas på marknaden?

"I och med att vi har en substans som redan har erfarenhet i patienter så kan vi starta fas 2 snabbt. Vi gör en fas 1b-studie med konstgjord sepsis först som vi räknar med ska ta ungefär sex månader och sedan gör vi den första fas 2-studien. I och med att vi kan dra i gång en första patientstudie någon gång under 2022 så kan man se att kommersialisering kan ligga någonstans runt 2028."

Hur ser affärsmodellen ut?

"Att sälja bolaget efter någon av fas 2-studierna eller att licensiera substansen är vår primära affärsmodell. Självklart har vi erfarenhet av hur man ska strukturera och genomföra ett fullständigt kliniskt program och det är också en möjlighet för oss att ta substansen hela vägen i mål, men man ska inte bortse från möjligheterna med fördelarna som en bra affärsmässig passform utgör med en partner eller köpare med en så här stor indikation, därför är det vår primära affärsmodell."

Hur långt kommer emissionslikviden att räcka?

"Den första emissionslikviden på 33 miljoner kronor tar oss genom den första studien. Efter tolv månader har vi återfinansiering via teckningsoptioner som emitteras i samband med noteringen med ytterligare cirka 45 miljoner kronor efter tolv månader som då tar oss igenom den första fas 2-studien."

Teckningskursen värderar bolaget till 70 miljoner kronor. Hur kom ni fram till den?

"Värderingen av bolaget har förstås utvärderats under en tid, dels baserat på den stora potential som bolaget har, dels baserat på jämförelser med andra bolag på marknaden. Man kan komma ihåg att sedan Modus grundades 2011 har totalt cirka 261 miljoner kronor investerats i verksamheten. Även om merparten av pengarna inte gällde sepsisindikationen, så kan vi tillgodoräkna oss den data som behövts för att ta sevuparin till fas 2 i den tidigare forskningen. Modus hade ju en negativ studie 2019 i sickelcellaneomi, en annan indikation som prövades, och det är klart att en sådan sak påverkar riskjusteringen. Samtidigt har vi redan klinisk erfarenhet av vår substans och en bra förståelse för säkerhetsprofilen. Sammantaget tycker vi att värderingen återspeglar den stora potentialen i indikationen och ger möjligheter till en stor uppsida för investeraren."

Vilka ser du som de största riskerna?

"Det är alltid en sak när man går från preklinik till patient. Det finns alltid en risk att substansen inte gör det man tror utifrån modellerna. Sedan är det en komplex verksamhet att bedriva klinisk forskning. Det är vanligt med förseningar och fördyrningar i den typen av verksamhet. Jag har jobbat med det i väldigt många år så jag är den första att vara ödmjuk inför alla faktorer som spelar in för om man framgångsrikt kan bedriva klinisk forskning", säger John Öhd.

Inför noteringen gjorde bolaget en nyemission på 33 miljoner kronor. Teckningskursen på 6:40 kronor per aktie värderar bolaget till 70 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Emissionen tecknades till 113 procent. Bolaget hade erhållit teckningsförbindelser på motsvarande 58 procent inför lanseringen av erbjudandet.

Första beräknade handelsdag på First North är den 22 juli.

Sedermera Fondkomission är rådgivare i samband med noteringen.
Författare Direkt-SE