Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

IPO: BIOEXTRAX SÄLJER BAKTERIEBASERAD PROCESSTEKNIK - VD (OMS)

(Omsändning av nyhet från 3 april inför dagens handelspremiär. Nyhet
uppdaterad med emissionsutfall etc.)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Företaget Bioextrax, som är verksamma inom
industriell bioteknik och som är på väg mot Spotlight Stock Market, avser slå
sig in i flera etablerade kundbranscher med sina bakteriebaserade
processteknologier som möjliggör tillverkning av miljövänliga material från
industriella avfallsströmmar och restprodukter.

Det säger företagets vd Edvard Hall i entv-intervjumed Nyhetsbyrån Direkt där
han även berättar om utmaningarna när bolaget måste skala upp snabbt för att
kunna nå de stora volymer som krävs för att vara relevanta för kunderna.

Affärsidén är att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och
restprodukter, så kallad "upcycling", genom användning av bakterier.
Kundföretagens slutprodukter är välkända med många konkurrerande alternativ,
men Bioextrax anser sig inte möta mycket konkurrens när det gäller sin
processteknologi som bolaget licensierar ut till olika sorters
materialproducerande företag.

"Med hjälp av våra teknologier kan de exempelvis producera en viss sorts
bioplast, som heter PHA, eller proteintillskott till djurfoder", säger Edvard
Hall.

Det grundläggande konceptet är användning av bakterier för nedbrytning av
proteinrika material, och bolaget grundades runt produktion av bioplasten
PHA. Forskarna i företaget har sedan grundandet insett att samma princip kan
användas för andra applikationer än inom bioplaster. Bolaget arbetar nu även
med kommersialiseringen av teknologin kring mikrofibrer ur fjädrar och
proteiningrediens till djurfoder från fjädrar. Företaget har tre
affärsområden.

Under 2019 var intäkterna 1,4 miljoner kronor, dock uteslutande bestående av
olika innovationsbidrag. Rörelse- och nettoresultatet var -2,0 miljoner
kronor. Under det året påbörjade bolaget ett antal projekt kring produktion
av provmaterial av både bioplasten PHA och mikrofibrer. Flera av projekten är
kundfinansierade och väntas generera vissa intäkter under 2020.

Var finns era kunder?

"Vi satsar globalt. Våra IP-rättigheter är starkast i Europa och Nordamerika.
Det är även där de flesta av våra potentiella kunder finns."

Hur många anställda är ni i nuläget?

"Åtta stycken, alla i Lund. Fem är mikrobiologer eller har ett tekniskt
forskningsfokus. Sedan har vi tre anställningar som är mer kommersiellt
fokuserade. Det är just det kommersiella fokuset som vi nu satsar mer på. Vi
kommer även anställa en till två personer under de kommande tolv månaderna."

Har ni någon egen produktion?

"Nej, vi har bara produktion av provmaterial som kunder kan köpa eller för att
göra tester. Vi avser inte ha någon egen fullskalig kommersiell produktion."

https://youtu.be/CQDUJhxPQs0

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Bioextrax vd Edvard
Hall till höger.

Hur ska ni lyckas slå er in i stora väletablerade värdekedjor?

"Precis, det är väldigt stora värdekedjor och marknader som vi ger oss in på,
såsom plast och djurfoder. Vi går till stor skala direkt. Med det kommer
också utmaningar eftersom det då krävs stora investeringar. Vår
försäljningsstrategi är därför baserad på att minska riskerna i
kundföretagens investeringar så mycket som möjligt, dels genom att göra
pilotanläggningsproduktion så att vi kan validera kostnadsbilden och dels
genom att göra mycket tester tillsammans med slutkunder, det vill säga våra
kunders kunder."

Inom vilket av era tre affärsområden ligger ni närmast att få några betydande
intäkter?

"Det är en väldigt svår fråga. Om jag måste välja ett så blir det
affärsområdet för proteiningrediens till djurfoder från fjädrar. Där har vi
ett term-sheet med ett stort etablerat avfallshanteringsbolag och en ganska
aggressiv tidsplan till kommersiell produktion, när vi kan börja få royalty."

Hur beroende är ni av det avtalet?

"Det avtalet är anledningen till att vi tror att just det affärsområdet kommer
att generera kassaflöde först. För just det affärsområdet är vi väldigt
beroende av det samarbetet eftersom vi planerar att ge dem global
exklusivitet, men hela Bioextrax verksamhet är inte beroende av det avtalet.
Vi har flera andra affärsområden som är minst lika intressanta", säger Edvard
Hall.

Hur skulle du beskriva konkurrenssituationen?

"Ur ett teknologiperspektiv har vi väldigt lite konkurrens. Vad vi vet finns
det ingen som gör det vi gör. Ur ett produktperspektiv finns det däremot
väldigt mycket konkurrens. När det gäller vårt affärsområde för protein till
djurfoder konkurrerar vi med alla andra proteintillskott, såsom sojamjöl",
säger Bioextrax-chefen.

"Kring bioplasten PHA som vår process kan producera finns en lång rad andra
producenter. Vi menar visserligen att vi har många fördelar i förhållande
till dem såsom lägre kostnader, men icke desto mindre är de konkurrenter.
Sedan konkurrerar vi ju med hela den globala plasttillverkningsindustrin",
fortsätter Edvard Hall.

Plastproducerande bakterier. De vita "bollarna" inuti bakterierna är plast.
Bildkälla: Bioextrax

Ni vill ta in 6,5 miljoner kronor från aktiemarknaden - vad avser ni göra med
de pengarna?

"Ungefär 70 procent av beloppet ska gå till personal. Det är löpande kostnader
för existerande personal och ett mindre antal nyanställningar. Sedan har vi
en del kostnader för den pilotanläggning vi driver. Sedan går en mindre mängd
till försäkringar, hyra och liknande."

Ni vågar er på en notering nu trots pandemin och det försämrade ekonomiska
läget. Hur tror du att aptiten på aktier är bland investerare för tillfället?

"Det är svårt för mig att svara på. Vi tror att vi kommer med ett väldigt bra
erbjudande till aktiemarknaden. Vi har sett ett stort intresse från
investerare att göra teckningsåtaganden. Hur erbjudandet tas emot av
allmänheten och den bredare aktiemarknaden är ren spekulation, men jag tror
att vi kommer med ett väldigt bra och aptitligt värderat case."

Ni värderar bolaget till cirka 25 miljoner kronor. Fick ni "corona-anpassa"
värderingen i slutfasen?

"Värderingen sätts ju på många olika grunder och corona är ju inte något som
kom den senaste veckan, utan något man har kunnat se länge. Det har bara
liten påverkan på vår verksamhet. Dels rör det inte vår bransch i någon
större omfattning och dels är våra tidshorisonter långa. Vi är inte beroende
av försäljning under de kommande kvartalen, utan vi har långa pågående
projekt. Vi har sett en väldigt liten påverkan på det intresse vi får från
våra kunder. Därmed har det väldigt liten påverkan på värderingen."

Hur ser ert kassaflöde ut för tillfället?

"Vi gör av med ganska lite pengar - framförallt i förhållande till de flesta
bioteknikbolag. Vi gör inga kostsamma kliniska prövningar och behöver inte
investera mycket i exempelvis större anläggningar, utan det handlar om mindre
löpande kostnader. Vi har en burn-rate, alltså ett negativt kassaflöde, på
cirka 4 miljoner kronor per år de kommande två åren."

Ni räknar med positivt kassaflöde år 2022. Vad behöver komma på plats för att
ni ska nå det?

"Det räcker med ett eller två fullt rullande kommersiella avtal. Det beror på
att vi är billiga i drift, samtidigt som de anläggningar som byggs med hjälp
av vår teknologi är stora och genererar ett stort kassaflöde."

Har ni några långsiktiga mål eller ambitioner kring försäljning, resultat
eller lönsamhet?

"Vi går inte ut med några försäljningsprognoser. Däremot tror vi som sagt att
vi kommer att börja generera ett positivt kassaflöde år 2022, och som
tidigare nämnt är det stora anläggningar och därmed stora intäkter det är
fråga om."

Vad ser du som de största utmaningarna för bolaget?

"De marknader vi adresserar - som plastmarknaden och fodermarknaden - är
väldigt stora. Det krävs att man har kapacitet att producera stora volymer
för att kunna ta sig in. Vi kan därför inte öka volymen successivt utan måste
direkt börja producera stora volymer tillsammans med våra kunder", säger
Edvard Hall.

Bioextrax ägdes inför emissionen till drygt 50 procent av grundare och
bolagsledning. Största ägare är företagets teknikchef och tillika grundare
Mohammad H.A. Ibrahim med 21 procent av kapitalet före nyemissionen.

"Sedan är det en samling affärsängelinvesterare som har följt med bolaget
under de senaste två-tre åren och Lunds universitets holdingbolag LU
Holding", säger Edvard Hall som själv är teckningsåtagare i emissionen och
väntas äga 3 procent vid fullteckning.

Den nyemission på 6,5 miljoner kronor som gjordes av Bioextrax tecknades sedan
till 779 procent inför noteringen på handelsplattformen Spotlight Stock
Market. Emissionen tecknades till totalt cirka 50 miljoner kronor, fördelat
på 548 stycken tecknare.

Teckningsperioden för nyemissionen pågick från den 25 mars till den 8 april.
Teckningskursen på motsvarande 9:80 kronor per aktie innebär en värdering av
bolaget på 24,5 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

I varje unit som såldes för 19:60 kronor styck i emissionen ingick två aktier
och en teckningsoption. Optionerna kan tillföra bolaget ytterligare kapital i
början av år 2021.

Första handelsdag för Bioextrax-aktien på Spotlight Stock Market är den 28
april 2020.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.