Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

IPO: CARBIOTIX SKA FÖRBÄTTRA HÄLSAN VIA TARMEN - VD (OMS)

(Omsändning av nyhet från 12 sept inför dagens handelspremiär. Nyhet
kompletterad med emissionsutfall etc.)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Carbiotix, som är verksamma inom tarmhälsa, ska
tillhandahålla produkter som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen
för att motverka flera olika sjukdomar.

Det säger Carbiotix vd Kristofer Cook i enTV-intervjumed Nyhetsbyrån Direkt
inför noteringen av bolagets aktie på handelsplattformen Spotlight Stock
Market.

Den största utmaningen anser han är att få investerare, partners och kunder
att förstå den möjlighet som mikrobiombaserade läkemedel och långsiktig
mätning av tarmhälsan innebär.

"Vi jobbar med mikrobiombaserade läkemedel. Det finns 30 biljoner
mikroorganismer som lever i dig och på dig. Man har nyligen insett att det
finns en väldigt stark koppling mellan tarmhälsa och ökad risk att utveckla
rätt många kroniska och metaboliska sjukdomar", säger Kristofer Cook.

https://youtu.be/fvO2pme9Qi0

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Carbiotix vd
Kristofer Cook till höger

Utöver läkemedelsutveckling ägnar bolaget sig åt ett tarmhälsotest som
saluförs till konsumenter. Bolaget gör en DNA-analys av människans feces
(avföring) som visar grundtarmhälsan. Hittills har drygt 2.400 prover samlats
in sedan försäljningen inleddes under 2018. Carbiotix nettoomsättning under
det första halvåret 2019 var 0,2 miljoner kronor och kom från
diagnostikförsäljning.

Vad är det som gör ert tarmhälsotest unikt och vad finns det för
konkurrerande
testmetoder?

"Vi har jobbat i två år med att få ned priset på testet. Vi ligger på ungefär
en tredjedel jämfört med de närmaste konkurrenterna på marknaden. Lägre
kostnad underlättar fler tester för att få en rättvisande bild av tarmfloran.
Det finns inget alternativ till att köra den här typen av sekvensering eller
DNA-analys, så än så länge behöver man skicka prov via posten."

I testet kan man alltså se hur bra tarmarna mår?

"Absolut, men ännu viktigare är att man kan övervaka det över tiden, för vi
vet att detta är en dynamisk miljö som förändras. Därför är det viktigt att
ta prover vid flera tillfällen för att förstå grundhälsan i tarmen", säger
han.

Bild: Carbiotix tarmhälsotest. Bildkälla: prospekt

Ni utvecklar också en prebiotisk fiber. Vad har den för fördelar?

"Vår Axos-fiber framställs från majskli. Det är en unik fiber på det viset att
den har en väldigt kort, komplex molekyl som fermenteras under en längre
period. Det innebär att du inte får gasbildning och att det produceras en
stor mängd nyckelmetaboliter som vi vill få till en ökning av i kroppen."

Hur ser er tidsplan ut för den prebiotiska fibern?

"Fibern måste gå igenom en utvecklingsprocess och en regulatorisk process. År
2023 har vi förhoppningsvis en produkt på marknaden. Initialt driver vi detta
själva. Möjligtvis kan vi komma att arbeta även med en partner. Det mest
intressanta är att man kan ha fibern som grund till våra egna
läkemedelsprodukter. Man kan också sälja det som en ingrediens till
livsmedelsbolag och kosttillskottsbolag."

Kommer ni klara konkurrensen från även kommande konkurrerande produkter inom
fiberområdet?

"Absolut. Vi har i tester visat att vår fiber är upp till tio gånger bättre
när det gäller fermenteringstid och produktionen av nyckelmetaboliter, samt
att den ger mindre besvär. Vi har en väldigt stark konkurrensposition."

Carbiotix har även läkemedelskandidater i pre-klinisk fas. Bolaget tittar för
tillfället på två indikationer - hyperammonemi och inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD).

"Syftet är att följa i spåren av två amerikanska bolag, Kaleido Bioscience och
Synlogic, vilka är värderade till långt över en miljard svenska kronor
vardera. Inom hyperammonemi hoppas vi kunna hoppa direkt till fas 2 och inom
IBD vill vi ha ett samarbete", säger Kristofer Cook.

Vid hyperammonemi är en ökad mängd metaboliter nyckeln till att minska mängden
ammoniak härrörande från tarmen, uppger Carbiotix. Även angående
IBD-indikationen är en ökad mängd metaboliter och nyttiga bakterier nyckeln
till minskad inflammation och en normal tarmfunktion, menar Carbiotix som har
för avsikt att inleda kliniska fas 1-studier inom både hyperammonemi och IBD
under 2020.

"Vi behöver dock inte bara titta på dessa två indikationer utan kan titta på
fyra områden: tarmproblem, metaboliska problem, neurologiska problem och
onkologi (cancerområdet). Vi har en väldigt spännande plattformsteknologi för
att ta fram nya och kompletterande läkemedelsprodukter", fortsätter Kristofer
Cook.

Bild: Carbiotix nuvarande studieplaner. Bildkälla: prospekt

Är utgångspunkterna för er forskning och era produkter i linje med det
generella kunskapsläget inom tarmforskningen, eller går ni på tvärs mot
rådande uppfattningar?

"Det är en bra fråga. Delvis försöker vi hitta en vinkel eftersom det alltid
är viktigt att som bolag skapa en unik konkurrenssits. Vi tror att framtiden
är att göra flera tarmtester och övervaka utfallet över en längre tid. På det
viset har vi tagit ett annat perspektiv. Metaboliterna, som är vår
huvudfokus, kommer att vara extremt viktiga. Det kommer inte att vara
bakterierna i sig som är avgörande utan att man producerar
nyckelmetaboliterna som minskar inflammation och huruvida man tar upp
metaboliterna i kroppen. Det är det som lägger grunden för våra terapeutiska
produkter."

I vilket av era tre olika verksamhetsben bedömer du att investerare ser det
största aktieägarvärdet?

"Vi är ett läkemedelsbolag med konkurrensfördelar genom att vi har en egen
fiber, en aktiv ingrediens, som man även kan skala upp och sälja som en
viktig fiber till livsmedelsprodukter och kosttillskottsprodukter. Sedan har
vi det kostnadseffektiva tarmhälsotestet som kommer att accelerera
utvecklingen av nya läkemedelsprodukter och även diagnostisera våra
läkemedelsprodukter i realtid när vi har dessa produkter på marknaden. Det
innebär en enorm konkurrensfördel mot bolag som bara arbetar med
läkemedelsutveckling."

Hur ser era möjligheter att använda sådan kunddata ut med tanke på att
integritetsskyddande lagstiftning har skärpts? Vet kunderna om att de deltar
i läkemedelsutveckling när de skickar in sina tarmtester till er?

"Absolut. När man anmäler sig finns villkor och i dessa villkor har vi en
beskrivning av hur vi följer GDPR. Det är självklart viktigt att kunden har
full kontroll över sin information. Om man inte vill delta längre raderar vi
allting. Det är viktigt att påpeka att när vi använder information gör vi det
anonymt och aggregerat, så man kan aldrig identifiera en individ i ett
utvecklingsprojekt."

Ni värderar bolaget till 25 miljoner kronor och vill ta in 12 miljoner kronor
i emission. Vad ska ni göra med pengarna?

"Vi ska fokusera på våra tre områden. Självklart ska vi göra framsteg kring de
två terapeutiska indikationerna jag nämnde tidigare, se till att vi kommer
framåt med prebiotics Axos-fiber samt vidareutveckla diagnostisktestet för
att säkerställa att vi behåller vår konkurrensfördel."

Hur länge räcker de pengar ni nu avser ta in?

"Vi har alltid ett tre- till femårigt perspektiv för att planera för
framtiden, men vi har sagt att beloppet ska räcka i tolv månader framåt. Vi
har en väldigt hög ambitionsnivå och försöker alltid överträffa vad vi har
sagt kring de milstolpar vi har satt upp", säger Kristofer Cook.

Nyemissionen tecknades sedan till 562 procent. Företaget tillfördes cirka 12
miljoner kronor och fick 950 nya aktieägare. Teckningskursen på 4:45 kronor
per aktie värderade bolaget till 25,8 miljoner kronor före
kapitaltillskottet.

Carbiotix hade på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av
nyemissionen genom teckningsförbindelser. Teckningstiden pågick från den 12
till den 26 september 2019.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Carbiotix är Sedermera
Fondkommission.

Första handelsdag på Spotlight är fredagen den 18 oktober.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.