Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

IPO: FERROAMP DRAR NYTTA AV SOLCELLS- OCH ELBILSTRENDEN - VD

STOCKHOLM (Direkt) Elhanteringsföretaget Ferroamp, som säljer lösningar för
energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av
marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier.

Det säger Ferroamps vd Olof Heyman i entv-intervjumed Nyhetsbyrån Direkt inför
listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Han berättar även om vilka utmaningar Ferroamp ser kring kostnadshantering,
den planerade produktionsuppskalningen och utökningen av säljorganisationen.

Ferroamp saluför likspänningsnät där man kan koppla på bland annat solpaneler,
elbilar och batterier.

"Det gör att man kan styra sitt system på ett betydligt bättre sätt. Vi
fokuserar på att styra och optimera effektförbrukningen i fastigheten", säger
Olof Heyman.

Bolaget har bland annat fått order från fastighetsbolag som Vasakronan,
Akademiska hus, Wallenstam och Örebrobostäder. Omsättningen passerade i fjol
13 miljoner kronor.

Hur ser det "nya" el-landskapet ut och hur ska Ferroamp slå mynt av det?

"Vi ser en väldig förändring på marknaden. Förr betalade kunderna främst för
'eltillverkning', men numera främst för att transportera elen, alltså för
nätet. Det betyder att man betalar för kilowatt i stället för kilowattimmar.
Det räcker inte längre som kund att släcka lampan för att spara pengar."

Foto: Johan Lind, reporter på Nyhetsbyrån Direkt, intervjuar
elhanteringsföretaget Ferroamps vd Olof Heyman.

Hur påverkas ni av elfordonstrenden?

"Som kund var man förr väldigt passiv och hade bara sitt elnät som man stängde
av och på. I dag har man sin solelgenerering på taket och elbilar som drar
tio gånger mer effekt än vad en el-villa gjorde tidigare. Det gör att man
måste ha ett system som hanterar sin nya situation. Det är mycket svårare att
vara kund - där kommer Ferroamp in."

Hur påverkas ni av regleringar från politiskt håll?

"Vår produkt Powershare innebär en världsunik möjlighet att koppla ihop
fastigheter och därmed introducera delningsekonomin också på
eldistributionssidan. Då kan man mellan husen dela solenergi samt användning
av batterier och anslutningar. EU driver att man ska underlätta byggnation av
lokala nät. Det finns en reglering som säger att det bara är nätbolagen som
får bygga nät. En regeringsutredning kommer med sitt utlåtande i sommar. I
den hearing vi var på lät det som att det finns en god förståelse, och det är
ett väldigt starkt intresse från fastighetssidan på att man ska kunna göra på
det här sättet."

Bild: Lokalt elnät med solel och elbilar kopplade med Ferroamps produkter.
Bildkälla: Ferroamp.

Behövs era produkter om Sverige skulle satsa mer på storskaliga energikällor
såsom kärnkraft, snarare än lokalt producerad energi?

"Det känns inte så sannolikt, men om Sverige skulle göra det så finns behovet
ändå. Man måste kunna styra sin effekt i varje fastighet för att klara av det
behov som finns när man bland annat kopplar in elbilar. I elbilstäta Norge,
där vi har kommit i gång ganska bra, räcker inte de ledningar som finns för
att försörja det lokala effektbehovet. Det hjälper inte om man har kärnkraft
bakom - det skulle bli så ändå."

Ni siktar på kraftig tillväxt de närmaste åren - kommer uppskalningen av er
produktion att hänga med?

"Vi siktar på en kraftig tillväxt ja. I dagsläget producerar vi allt vi
monterar och provar i Spånga, i kombination med att vi köper in material. I
takt med att vi växlar upp kommer vi även att lägga ut tillverkning hos
underleverantörer. Vi kommer inte att behöva bygga stora fabriker själva."

Er kostnadsbas ligger vid drygt 30 miljoner kronor. Nettoomsättningen har
vuxit och passerat 13 miljoner kronor. När avser ni nå break-even?

"Om 18-24 månader när programmet för industrialisering av våra produkter är
fullt genomfört. Det är ett av de viktigaste områdena som vi ska satsa på när
vi nu tar in 40 miljoner kronor i nyemission. De produkter vi har i dag är
gjorda för att tillverkas 50 exemplar av per år. Vi siktar på att ta fram
nästa generation som är gjorda för att göra 10.000 av per år. Då kommer vi
också ned till en helt annan kostnad."

Ferroamps intäkter under januari-november 2018 uppgick till 20,3 miljoner
kronor, varav nettoomsättningen var 13,0 miljoner kronor och aktiverat arbete
för egen räkning 7,2 miljoner. Nettoresultatet för samma elvamånadersperiod
var -11,2 miljoner kronor.

Ni siktar på 400 miljoner kronor i omsättning 2022. Vad krävs för att ni ska
nå dit? Vilka är de största utmaningarna?

"Det krävs att vi klarar kostnadshanteringen, och det känner jag är fullt
realistiskt. Det krävs även att vi förmår bygga vår säljorganisation, vilket
är den andra stora satsningen med nyemissionspengarna. Det tredje är att vi
klarar av att genomföra vår internationella expansion. Där ser vi också ett
väldigt starkt intresse i ett antal europeiska länder. På sikt vill vi även
gå utanför Europa."

Ferroamps så kallade burn-rate uppgick till 18 miljoner kronor under 2018.

Redan i samband med nyemissionen ger ni ut optioner och räknar med ett nytt
kapitaltillskott via optionerna om drygt ett år. Har ni uthålliga ägare?

"Vi har ägare som verkligen tror på oss på sikt. Det bästa kvittot på det är
att vi har över 90 procent lock-up i tolv månader från befintliga ägare. De
har verkligen åtagit sig att stanna i aktien", säger Olof Heyman.

Sedan starten har sammanlagt cirka 66 miljoner kronor investerats i Ferroamp.
Av dessa utgör 35 miljoner kronor kapitaltillskott från aktieägare medan 30
miljoner har kommit från olika typer av bidrag från Energimyndigheten,
Vinnova och EU-kommissionen.

Nyemissionen är på 40 miljoner kronor plus en möjlig övertilldelningsoption på
10 miljoner kronor. Ferroamp har erhållit teckningsförbindelser och garantier
om 32 miljoner kronor.

Teckningstiden pågår mellan den 8 och 22 februari 2019. Teckningskursen är 16
kronor per unit, innebärande en värdering av bolaget på 95 miljoner kronor
före kapitaltillskottet.

Varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner
ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 21 kronor under perioden
1-31 mars 2020.

G&W Fondkommission är rådgivare medan Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.
Aktieinvest är emissionsinstitut.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.