Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

IPO: HANDELSPREMIÄR FÖR ONOTERAT AB PÅ NGM NORDIC MTF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) På fredagen är det handelspremiär för
investerings- och rådgivningsbolaget Onoterat AB på handelsplattformen NGM
Nordic MTF.

Den företrädesemission på 3,3 miljoner kronor som Onoterat genomförde inför
noteringen fulltecknades med stöd av garanter som tecknade 40 procent av
emissionen. Teckningskursen var 3:85 kronor per aktie.

Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

"Onoterat AB:s roll som både investerare och rådgivare mot entreprenörsbolag i
ett tidigt stadium inom entertainment&gaming, e-commerce och fintech, ger oss
en unik position på den svenska riskkapitalmarknaden", sade Onoterats vd
Lars-Erik Bratt i början av september.

"En notering på NGM Nordic MTF ger oss möjligheten att utöka vår verksamhet,
samtidigt som vi erbjuder aktieägare i Onoterat AB en enkel möjlighet att
uppnå en strukturerad och transparent exponering mot dessa starkt växande
sektorer", tillade han.

Företagets långsiktiga finansiella mål är att ge aktieägarna stabil
värdetillväxt av substansvärdet om minst tio procent per år över en given
investeringscykel, genom en aktiv förvaltning av bolagets egna kapital
(finansierings- eller investeringsportfölj) kombinerat med
rådgivningstjänster.

Bolagets kapitalbehov för både drift av verksamheten, samt ny- och
tilläggsinvesteringar ligger runt 3-5 miljoner kronor för kommande
tolvmånadersperiod, uppges det.

"Onoterat AB kan redan idag hantera större kapital. Bolaget har idag cirka
netto 5 miljoner i likvida medel, justerat för omkostnader efter genomförd
nyemission. Då bolagets kapitalbas ännu inte har byggts upp till önskade
nivåer, kan detta i sin tur leda till ett visst löpande behov av framtida
kapital. Även om företrädesemissionen som finansieringsform är att föredra,
kan riktade nyemissioner fortsatt bli aktuella, under förutsättning att
godtagbara skäl föreligger, i samband med förvärvstransaktioner", är
budskapet.

Antalet aktier som omfattas av avyttringsrestriktion, så kallad lock-up,
uppgår totalt till 17 procent av utestående aktier, enligt
informationsmemorandumet. Det handlar bland annat om den större ägaren
Dividend Sweden som inför noteringen äger 11,2 procent av aktiekapitalet i
Onoterat AB. För de flesta av de berörda delägarna med lock-up innebär
restriktionen att högst 25 procent av innehavet får avyttras fram till den 30
juni 2020.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.