Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-15

IPO: INDUSTRIAL SOLAR SKA GE SOLVÄRME TILL INDUSTRIN - VD (OMS)

(Omsändning av nyhet från den 3 december i samband med tisdagens
handelspremiär. Kompletterad med emissionsutfall.)

STOCKHOLM (Direkt) Solvärmebolaget Industrial Solar Europe, med en i grunden
tysk verksamhet, ska genom sin solenergilösning tillhandahålla solvärme till
industrin vars behov av värmeenergi är tre gånger större än behovet av
elektricitet.

Det säger Industrial Solars vd Christian Zahler i entv-intervjumed Nyhetsbyrån
Direkt som sammanfattas och kompletteras nedan.

Industrial Solars tyska bolag omsatte motsvarande 15 miljoner kronor under
2017. Nu ska det nuvarande svenska ägarbolaget listas på Spotlight i samband
med en nyemission på 15,8 miljoner kronor.

"Vi levererar nyckelfärdiga energilösningar för industriföretag. Vårt
huvudfokus är solvärmeprodukter och vår flaggskeppsprodukt är en
linjärkoncentrerade Fresnel-solfångare som kan ge processvärme för
industriapplikationer i temperaturer upp till 400 grader i megawatt-storlek,
säger Christian Zahler.

Hur hjälps ni av klimatfrågan?

"Det är tråkigt att det ska vara så, men klimatfrågan hjälper oss.
Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringarna har vuxit betydligt på
senare år och för närvarande ser vi flera effekter. Industrikunder uppvisar
ett ökat intresse för att bli rena, gröna och i framtiden även
koldioxidneutrala. Det innebär att det även finns ett växande intresse för
vår tekniska lösning. På politisk nivå ser vi mer åtgärder och stöd för att
bekämpa klimatförändringarna. Det finns mer och mer möjligheter till 'grön
finansiering' och 'påverkansfinansiering' för industrivärme, vilket hjälper
oss mycket."

Bild: Industrial Solars vd Christian Zahler till höger intervjuas av
Nyhetsbyrån Direkts reporter Jan Glevén.

Vad vänder ni er till för kunder?

"Det finns en lång rad olika kunder inom bland annat processindustrin,
läkemedelsföretag, kemibolag och däcktillverkare för att nämna några exempel.
Industrin behöver tre gånger mer värmeenergi än elektrisk energi.
Marknadsvolymerna mäts i miljarder euro."

Foto: Industrial Solars solenergisystem på ett industribyggnadstak. Bildkälla:
Industrial Solar

I vilka länder avser ni växa?

"Vi har identifierat ett antal nyckelmarknader för oss. Det finns flera länder
i MENA-regionen och även Latinamerika, men generellt adresserar vi länder med
höga priser på fossila bränslen, mycket solstrålning, industrier och
medvetenhet om klimatförändringar."

Foto: Beskrivning av Industrial Solars solenergisystem med speglar som
koncentrerar solstrålar till ett rör vars vätska värms upp. Bildkälla:
Industrial Solar

Hur ser konkurrensen ut?

"Det finns ett växande antal företag och konkurrenter. I den här tidiga fasen
anser jag att det är mycket positivt eftersom det ger oss ett större momentum
- vi är inte den enda aktör som adresserar solvärme för industriprocesser.
Det blir allt fler, men vi är definitivt i en ledarposition eftersom vi
började arbeta med frågan för 15 år sedan och vi har nu installationer i sju
länder. Vi har utvecklat vår teknologi under det senaste decenniet och är
mycket välpositionerade. Vi är glada om även andra inser att detta är en
kommande marknad."

Ni hade problem med balansräkningen tidigare i år?

"Ja, under 2015 tecknade vi ett konvertibellån med en strategisk kinesisk
investerare. De kunde bli majoritetsägare genom konvertering kombinerat med
en ytterligare investering. Investeraren förmådde dock inte investera
ytterligare med anledning av finansiella problem kopplat till investerarens
kärnverksamhet. Vi slutförde förhandlingar med ytterligare en möjlig
investerare, men tyvärr uppstod i slutet av april en intressekonflikt mellan
dessa två investerare, baserat på konkurrerande affärsverksamhet, som inte
kunde lösas och Industrial Solar behövde ansöka om insolvens i början av
maj."

Det Spotlight-listade solenergiföretaget Absolicon köpte kort därefter
Industrial Solars konkursbo. Absolicon har delat ut Industrial Solar till
sina aktieägare, samtidigt som Industrial Solar gör en nyemission.

"Absolicon är kända för sina paraboliska solfångare och deras affärsidé
nuförtiden är att sälja automatiserade produktionslinor för att producera
dessa. Vi har känt varandra relativt länge. Absolicon hjälper till att
omlansera Industrial Solar och att lista oss på Spotlight. Vi ser bra
synergier mellan företagen eftersom vi har två produkter som är mycket
komplementära. Vi adresserar båda efterfrågan på värme i industriella
processer. De med paraboliska solfångare upp till 160 graders värme och vi
med Fresnel-solfångare som kan gå till upp till 400 grader", säger Christian
Zahler.

Bild: Skillnaden mellan Industrial Solars linjära Fresnel-solfångare till
höger och Absolicons paraboliska solfångare till vänster. Bildkälla:
Absolicon / Industrial Solar.

Kommer ni att ha dragit nytta av den korta tiden med Absolicon? Kommer de att
vara en partner eller konkurrent framöver?

"Vi har definitivt dragit nytta. Faktumet att en del av aktierna delas ut till
Absolicons aktieägare påverkar inte det långsiktiga partnerskapet mellan
företagen. Absolicon och Industrial Solar har många synergier och är
värdefulla partners till varandra. Inte bara är våra teknologier
komplementära, utan det är även en tydlig win-win-situation när det gäller
forskning&utveckling samt försäljnings- och marknadsaktiviteter. Vi räknar
med starka synergieffekter."

Hur ska ni uppnå synergier med Absolicon när ni blir två separata bolag igen?
Kommer ni att samarbeta och i så fall hur?

"Absolicon och Industrial Solar har tecknat ett samarbetsavtal. Båda företagen
kommer att arbeta nära varandra för att utnyttja möjliga synergier närhelst
det är möjligt - inte bara när det gäller marknadsbearbetning, utan även i
termer av forskning&utveckling, produktion, inköp, projektutveckling,
finansiering och implementationer."

Kommer Industrial Solar "bara" att sälja nyckelfärdiga lösningar eller kommer
ni även att sälja produktionslinor, vilket delvis är Absolicons strategi?

"Vi kommer primärt att sälja våra nyckelfärdiga lösningar, men vi ser även
möjlighet att sälja Absolicons produktionslinor på specifika marknader."

Varför bör en investerare köpa aktier i Industrial Solar?

"Om man beaktar alla de faktorer jag nämnde tidigare så kan man konstatera att
solenergi är välpositionerat på den kommande marknaden. Vi räknar med att
växa betydligt under det närmaste decenniet."

Är det en bra tid att gå till aktiemarknaden nu?

"Ja. Det är visserligen turbulenta tider, men det är spännande för oss att
komma till aktiemarknaden. Traditionella företag lider för att investerare
vill komma ur investeringar i företag inriktade på fossila bränslen. Företag
som Industrial Solar är framtiden och det är en bra tid för folk att
investera i företag som vårt därför att vi har en enorm potential. Vi tar
några av de gamla spelarna in i en ny era som är koldioxidfri och grön."

Vilka är era mål och vilka är era största utmaningar för att nå dem?

"Vårt mål är att ytterligare utveckla och genomföra projekt, och att samtidigt
sänka kostnaderna för vår solfångare och vårt system."

Kan du utveckla vilka era viktigaste utmaningar är när ni försöker nå dessa
mål? Vad är svårigheterna?

"Som jag förklarat tidigare finns det en enorm marknadspotential för solvärme
för industriprocesser. En av våra viktigaste utmaningar är att utveckla denna
marknadspotential. Absolicon och Industrial Solar arbetar tillsammans med
andra nyckelspelare i vår bransch för att stärka denna marknad, men vi är
även beroende av växande medvetenhet bland konsumenter, industrin och
regeringar när det gäller hållbarhet i industrin och koldioxidneutral
produktion av de saker vi behöver i vårt dagliga liv - allt från mat och
dryck till kläder och bilar", svarar Christian Zahler.

"Industrin har insett att ett snabbt växande antal kunder kräver hållbara
produkter. Vissa företag följer denna marknadsefterfrågan och differentierar
sig därmed från sina konkurrenter som fortfarande förlitar sig på fossila
bränslen och inte bryr sig om utsläpp. Den marknadsvolym som genereras av
dessa 'tidiga brukare' är redan enorm och vi förväntar oss en ytterligare
acceleration av marknadstillväxten av ekonomiska incitament såsom
koldioxidskatter", fortsätter han.

Ordförande för Industrial Solar är Absolicons vd och grundare Joakim Byström.

Den nyemission som solvärmebolaget Industrial Solar Europe genomförde inför
listningen på Spotlight Stock Market tecknades till 100 procent, varav
garanter fick teckna 43 procent. Bolaget tillfördes cirka 15,8 miljoner
kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknades uppgå till cirka
0,9 miljoner kronor.

Teckningskursen i nyemissionen uppgick till 6:20 kronor.

Värderingen av Industrial Solar i erbjudandet uppgick till 31,5 miljoner
kronor före kapitaltillskottet. Teckningsperioden pågick till den 4 december.

Första beräknade handelsdag för Industrial Solar på Spotlight Stock Market är
den 15 januari 2019.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Jan Glevén +46 8 5191 7906

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.