Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

IPO: ODI PHARMA SATSAR PÅ MEDICINSK CANNABIS I POLEN - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ODI Pharma ska möjliggöra för producenter av
medicinsk cannabis att få tillgång till marknaden utan att lägga all tid på
de komplicerade regulatoriska processer som präglar området.

Det säger Derek Simmross, vd för ODI Pharma, i entv-intervjumed Nyhetsbyrån
Direkt inför bolagets aktienotering på Spotlight Stock Market.

ODI Pharma fokuserar inledningsvis på Polen som är ett land där medicinsk
cannabis får användas brett för medicinska ändamål. Bolaget siktar på att
erhålla polskt marknadstillstånd inom fyra-sju månader och att ha 3 miljoner
euro i intäkter under tolvmånadersperioden från mitten av 2020.

Genom att ODI Pharmas nuvarande kanadensiska leverantör har ett stort utbud
bör ODI Pharma kunna undvika de leverantörsproblem som drabbade danska
Stenocare i sektorn under 2019, säger Derek Simmross.

Han berättar vidare om att attityden till medicinsk cannabis har förändrats
successivt på senare år och varför han anser att det är ett hållbart
investeringsfält. ODI Pharma är i nuläget inte intresserade av att sälja
cannabis för rekreationsanvändning, men utesluter inte den möjligheten i
framtiden.

Hur är det att vara verksam kring en produkt som vissa kopplar samman med
narkotika?

"Det har förändrats under de senaste åren. I början av 2016 och 2017 var
medicinsk cannabis inte en enkel fråga att prata om. Nu förstår folk
fördelarna, så jag tror att det kommer att fortsätta förbättras, i takt med
att folk lär sig mer om att det är en medicinsk behandling. Då försvinner en
del av stigmatiseringen som en social drog", svarar ODI Pharma-chefen.

https://youtu.be/_tCoxbyNLhc

Bild: ODI Pharmas vd Derek Simmross till höger intervjuas av Nyhetsbyrån
Direkts reporter Johan Lind

Varför bör läkare förskriva medicinsk cannabis till patienter?

"Det bästa argumentet är att jämföra med de befintliga medicinska alternativen
- opioider - som är väldigt skadliga och beroendeframkallande, vilket det har
rapporterats om i media. Medicinsk cannabis är mindre beroendeframkallande
och mindre skadligt samt är en naturlig medicin. Det finns bevis för att
patienter är tillfredsställda med förmågan hos medicinsk cannabis att lindra
sjukdomssymptom."

Vilken är ODI Pharmas affärsmodell?

"Man kan dela upp branschen i odling och implementering. Odling kräver stora
investeringar. Vi fokuserar på implementering, vilket handlar om att ta
råmaterial från en odlare till ett land och ta fullt ansvar för produkten
från när den kommer till landet som råmaterial tills patienten konsumerar
produkten. Det är en ganska komplicerad regulatorisk process. Det tar tid att
etablera lämplig infrastruktur, och det är det vi har gjort under de senaste
två-tre åren."

Vilket intagssätt för patienten att ta medicinen kommer ni att fokusera på
inledningsvis?

"Vi börjar med cannabis-planta som bäst intas via en förångare (vaporizer),
men verksamheten kan framöver komma att rikta in sig på mer avancerade
produkter såsom cannabis-oljor eller strips på tungan. De har alla olika
effekt på kroppen. Förångare är väldigt snabba medan oljor tenderar att ha en
mer långvarig, men mindre stark, effekt."

Varför fokuserar ni inledningsvis på Polen?

"Legaliseringen har kommit olika långt i olika länder. Polens lagar möjliggör
för medicinsk cannabis att skrivas ut av läkare mot en rad sjukdomstillstånd,
såsom MS, epilepsi, cancer och hantering av kronisk smärta. I andra länder,
såsom Norge eller Storbritannien, ses medicinsk cannabis snarare som en sista
utväg."

Ni planerar för de första leveranserna i mitten av 2020. Vilka huvudsakliga
hinder måste ni övervinna för att det ska bli verklighet?

"Främst att få marknadsgodkännande, vilket är en process med att dokumentera
hur produkten skapas hos leverantören, importprocessen, hur produkten lagras
och distribueras. Man måste i princip visa exakt vad substansen är för något,
hur varje steg på vägen ser ut och att man kan hantera problem som kan dyka
upp. Den genomsnittliga godkännandetiden är fyra-sju månader. Eftersom vår
polska grossistpartner NEUCA är den starkaste i landet och vår producent
Aphria är världens tredje största leverantör finns all information snabbt
tillgänglig."

Finns det en global brist på medicinsk cannabis med tanke på växande
efterfrågan och att fler länder legaliserar?

"Det är viktigt att förstå hur och varifrån produkten kan tillhandahållas i
världen. Tills för några år sedan var det väldigt få länder, däribland
Kanada, som kunde exportera medicinsk cannabis. Under de senaste två-tre åren
har fler länder börjat tillåta produktion, men det är en lång process som
kräver mycket investeringar och det finns ingen garanti att en produkt kommer
att leva upp till kraven. Kanada, som har mest erfarenhet, har enorma
produktionsanläggningar. Produktionen är på väg upp, men vi ser en global
brist under de närmaste åren. Fast i slutänden tror vi att utbudet kommer att
vara större än efterfrågan."

Varför bör en leverantör välja er som partner i Europa?

"Utbudssidan är relativt enkel för oss att hantera. Vi bygger infrastrukturen
för att de ska kunna sälja produkten. Det inhemska legala ramverket är mycket
komplicerat och det har tagit tid att förstå hur produkten ska hanteras i
olika skeenden, vilka myndighetskraven är och så vidare. Det är en mycket
tidskrävande process och vi möjliggör i praktiken producenter att få tillgång
till marknaden utan att lägga all tid på detta."

Ni säljer ej direkt till patienter utan till grossister?

"Det stämmer. Medicinsk cannabis säljs på recept på apotek. Snarare än att gå
från apotek till apotek säljer vi till grossistaktörer. I vissa länder finns
det en stor grossist och i andra länder kan det finnas flera mindre. Det
beror bland annat på efterfrågan och kostnadsstrukturen. Vi fokuserar mycket
på att hålla kostnaderna i linje med våra mål."

Danska Stenocare, verksamma inom medicinsk cannabis, hade problem med sin
kanadensiska leverantör Canntrust som inte levde upp till myndigheternas
krav. Hur säkerställer ni att ni inte kommer att drabbas av liknande problem?

"Det var en mycket olycklig händelse för branschen, som är mån om att skapa
medvetenhet om de positiva sidorna med medicinsk cannabis. Det är omöjligt
att skydda sig helt mot dåligt beteende. Vi har rest runt under flera år och
träffat alla producenter. Vår producent Aphria har kapacitet att producera
enormt mycket cannabis. De är världens tredje största producent i nuläget.
Utbudsfrågan är inte ett problem för dem, och utbudsfrågan var en faktor som
bidrog till de tidigare missförhållandena i sektorn du nämnde. Vi tror inte
att sådant kommer att hända hos vår affärspartner. Vi har gjort platsbesök
hos producenten tillsammans med en analytiker och gått igenom alla steg i
processen, så vi känner förvissning om att producenten kan leva upp till sina
åtaganden."

Hur mycket pengar har hittills investerats i ODI Pharma och hur motiverar du
värderingen av företaget på 115 miljoner kronor i noteringserbjudandet?

"Vi har kapitaliserat bolaget med sammanlagt 8 miljoner kronor. Vi startade
företaget i februari 2018 och har byggt en struktur med tre bolag samt
planerar att ha fler i närtid. För att förstå företagets mål och hur vi
landar i värderingen behöver man titta på tre huvudsakliga faktorer. Enligt
Polens hälsomyndighet finns det 300.000 patienter i landet som behöver
medicinsk cannabis. Det är 0,7 procent av befolkningen. I Kanada är
motsvarande siffra klart över 1 procent. Vi säger konservativt att det kommer
att ta fem år innan den polska marknaden har vuxit till 300.000 patienter. Vi
räknar med att vi kommer att ha en marknadsandel på 10 procent. Det finns i
nuläget bara en produkt tillgänglig på marknaden. Med tanke på att vår
grossist NEUCA har en marknadsandel på 30 procent inom farmaceutiska
produkter i Polen anser vi att 10 procent är en mycket uppnåbar andel. I
Kanada använder varje patient 1,6 gram medicinsk cannabis per patient och dag
- i våra antaganden har vi bara räknat med 0,6 gram per dag. Utifrån dessa
tre kriterier handlas vi under det första året till 5 gånger
ebita-resultatet, vilket vi anser är en mycket attraktiv värdering. Andra
året handlas vi till 1,5 gånger ebita-resultatet. Siffrorna talar för sig
själv och folk kan fatta sina egna beslut, men vi anser att det är en rimlig
värdering."

Kan investerare som följer hållbarhetsriktlinjer investera i företag
verksamma
inom medicinsk cannabis? Att odla cannabis kan exempelvis vara
energiintensivt.

"Det är elektricitetsintensivt att producera cannabis. Vi har valt en partner
som använder växthus, vilket innebär att de får mycket fördelar av solljuset.
Därmed har vår producent mycket mindre elektricitetsbehov än andra
producenter som tillverkar i särskilda rum. Vi fokuserar också på att använda
de mest ansvarsfulla förpackningarna. När det gäller den sociala sidan av
hållbarhetsbegreppet anser vi att vår produkt är mycket säkrare än medicinska
alternativ. Det vi presenterar och marknadsför inom Europa har en enorm
social nytta jämfört med alternativen, så ur ett helhetsperspektiv kan jag
inte se varför vi inte skulle betraktas som en hållbar investering, med den
strategi och de produkter vi arbetar med. Med det sagt har jag inte gjort
efterforskningar om vem som investerar i vad eller inte", säger Derek
Simmross avslutningsvis.

Inför noteringen genomför ODI Pharma en nyemission på 25 miljoner kronor.
Teckningskursen på 9:20 kronor per aktie värderar bolaget till 115 miljoner
kronor före kapitaltillskottet. Bolaget har fått teckningsåtaganden på 70
procent av erbjudandet.

Vd Derek Simmross och ordförande Volker Wiederrich har tecknat lock-up-avtal
om 90 procent av sina nuvarande aktier.

Rådgivare i erbjudandet är Sedermera Fondkommission. Första beräknade
handelsdag för ODI Pharma-aktien på Spotlight Stock Market är den 23 januari.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.