Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

IQS Energi Komfort: IQS Energi Komfort och SENS AB formar en ny slagkraftig konstellation

IQS Energi Komfort AB genomför ett förvärv av Sustainable Energy
Solutions Sweden AB (SENS). För IQS innebär förvärvet en lösning på
de problem som förskjutningen av vissa projekt lett till, medan SENS
ser stora möjligheter i IQS service- och villaverksamhet. Samgåendet
kommer också ge den nya konstellationen betydligt större muskler för
att öka marknadsandelen inom stora och komplexa projekt inom värme-
och kylaområdet.

Förvärvslikviden uppgår till ca 102 MSEK för 100% av aktierna i SENS,
som betalas genom nyemission av 102 280 077 aktier för 1,00 kr/st,
vilket innebär att SENS nuvarande ägare kommer äga 90% av det
sammanslagna bolaget, vars namn föreslås vara Sustainable Energy
Solutions Sweden Holding AB. SENS kommer även att under tiden fram
till stämman tillställa Energi Komfort en bryggfinansiering för att
möjliggöra en effektiv drift. Affären förutsätter beslut från en
extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort, till vilken kallelse kommer
inom kort, där fullständiga villkor kommer redovisas.

Energi Komforts expertis och erfarenhet rörande installation, drift
och underhåll av värmepumpar och energioptimering i fastigheter
kommer vara ett starkt komplement till SENS inriktning på större
projekt. Det finns betydande synergier med serviceverksamheten och
SENS färdig värmeprojekt, där SENS äger anläggningarna och endast
levererar värme till kunden.

SENS innovativa egenutvecklade och patenterade systemlösningar för
större fastigheter och hela områden levererar miljövänliga,
energieffektiva och driftssäkra lösningar för fastighetsägare,
fastighetsutvecklare och kommuner, som exempelvis den nya
generationens fjärrvärme, som bygger på framledningstemperaturer som
ligger väsentligt lägre än i dagens fjärrvärmenät. Den patenterade
lösning Kallt Nät™ kan tillsammans med moderna och effektiva
värmepumpar i fastigheter lyfta temperaturen endast i den omfattning
som behövs för tappvarmvatten eller uppvärmning. Samtidigt tillåter
lösningen återanvändning av i princip all tillgänglig spillvärme, tex
överskottsvärme från livsmedelsbutiker, idrottsanläggningar eller
datahallar.

"Tillsammans kan bolagen nu erbjuda ett komplett utbud av produkter
och tjänster för förnyelsebar energi till marknaden, från villor till
hela stadsdelar. Vi ser detta som en naturlig utveckling då intresset
för förnyelsebar lokalproducerad energi fortsätter att växa. " säger
Sverker Littorin, styrelseordförande i IQS Energi Komfort AB (publ).

"För SENS innebär tillgången till Energi Komforts kvalificerade
installatörer en välkommen förstärkning i våra installationsprojekt.
På samma gång får Energi Komfort genom tillgången till våra
beräkningsingenjörer en förstärkt analys och beräkningskapacitet.
Totalt sett ser vi att detta kommer leda till en mycket slagkraftig
kombination" säger Hans Andréasson, styrelseordförande för
Sustainable Energy Solutions AB

Bolagens preliminära omsättningsprognos för 2018 uppgår till 80-100
MSEK. På grund av omstruktureringskostnader samt satsningar på nya
affärsområden och utveckling av patent kommer bolaget visa ett
negativt resultat 2018, men ser genom en stabil tillväxt en ändring
till med ett positivt resultat under 2019. Bolagets satsning på
färdig värme innebär också att man bygger upp ett stabilt kassaflöde
över tid. Bland kunderna märks villaägare, bostadsrättsföreningar,
fastighetsägare, fastighetsförvaltare och kommuner.

SENS har genom en finansieringsram i preferensaktier tillgång till 80
miljoner för finansiering av projekt inom färdig värme. Av denna ram
är ca 20 miljoner använt och i huvudsak investerat i fjärrvärmenäten
i Kungsberget och Branäs. Resterande 60 miljoner kan vid behov
användas för finansiering av ytterligare färdiga värmeprojekt.

I samband med förvärvet har bolagets VD Arne Olafssen valt att lämna
sin tjänst med omedelbar verkan. Han ersätts av bolagets
Styrelseordförande Sverker Littorin, som tar rollen som tf VD fram
till bolagstämman. Vid bolagstämman kommer representanter för SENS
att väljas in i styrelsen, varefter den nya styrelsen har att utse en
ny VD skyndsamt.

IQS Energi Komfort AB

Bolaget etablerades 1996 och är ett av Sveriges ledande bolag inom
segmentet förnyelsebar energi och som installerar anläggningar för
bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller. Bolagets vision är att
vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering för
större fastigheter och villor, både för industriellt- och privat
bruk. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation inom
försäljning, projektering, installation och service. Bolaget är
listat på Nordic MTF (NGM).

Sustainable Energy Solutions AB (SENS)

SENS möjliggör klimatneutrala och hållbara energilösningar med termisk
energi. Genom att kombinera ny teknik med beprövade lösningar, inom
nya tillämpningsområden, flyttar SENS fram gränserna för
termiskenergi. SENS möjliggör mer hållbara energiaffärer genom
ömsesidiga processer och levererar långsiktig hållbarhet. SENS skall
vara den främsta aktören inom utveckling av termisk energi i världen.
Genom att erbjuda marknaden patenterade produkter, innovativa och
kostnadseffektiva finansieringslösningar samt forskning och
utveckling möjliggör SENS ömsesidigt framgångsrika energiaffärer.

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Sverker
Littorin, +46 70 875 53 09.

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps
installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges
största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet
inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer.
Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation - inom
försäljning, projektering, installation och service - i kombination
med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus
på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http:// (http://husqvarnagroup.com/)energikomfort.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/iqs-energi-komfort-och-se...
http://mb.cision.com/Main/15262/2579211/881474.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.