Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Irisity AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Irisity AB (publ) levererar fortsatt internationell expansion.

VD-kommenterar tredje kvartalet:

Omsättningen uppgick till 8,0 MSEK (9,4) och det aktiverade arbetet
till 3,5 MSEK (4,5). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,6 MSEK
(2,6) och resultatet efter skatt till -3,9 MSEK (1,2). Soliditeten
stärktes till 71,6 procent (47,7). Bruttomarginalen har påverkats
negativt av kostnader i samband med piloter och uppgick till 62,6
procent (75,6).

Med ett starkt erbjudande i SaaS-tjänsten IRIS, tar bolaget fortsatt
position på den växande internationella marknaden för
högprecisionsvideoanalys. Irisitys marknadsstrategi är ett metodiskt
och långsiktigt byggande av marknadsnärvaro och leveransförtroende
gentemot de ledande internationella säkerhetskoncernerna. Ett arbete
som är tidskrävande men som på sikt förväntas generera stora volymer.

Vi har under perioden genomfört flera nya piloter, där avslutade
piloter fortsätter att leverera goda resultat och därför övergår i
kommersiellt läge. Vi kan konstatera en viss ökad utrullningstakt hos
våra SaaS kunder och under perioden har vi bland annat sett en
betydande volymökning hos en av våra största internationella SaaS
kunder. Vi lämnar dock inledande rabatter och frimånader till nya
SaaS kunder vilket innebär att intäkten på dessa har en viss
fördröjning.

Bolaget fortsätter arbetet i omställning och renodling till
affärsmodell SaaS och har under perioden konverterat samt i vissa
fall avslutat olönsamma avtal i den gamla affärsmodellen. På sikt
kommer denna konvertering ge en positiv resultatpåverkan men har
kortsiktigt påverkat bruttoomsättning och MRR negativt.
Omställningsarbetet förväntas slutföras under kommande period med
målsättningen att ta bolaget till en ren SaaS-modell vid ingången
till 2020.

Irisity arbetar långsiktigt inom såväl marknad som R&D och
organisationsutveckling. Vi har ett tydligt fokus att utveckla en
högpresterande produktportfölj för de marknadsledande
säkerhetsbolagen på en global marknad.

Marcus Bäcklund

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag:

· Omsättningen uppgick till 8,0 MSEK (9,4).
· Aktiverat arbete uppgick till 3,5 MSEK (4,5).
· Bruttomarginalen uppgick till 62,6 procent (75,6).
· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,6 MSEK (2,6).
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (1,2).
· SaaS-intäkten uppgick till 6,9 MSEK
· MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 2,4 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

Marcus Bäcklund, CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Phone: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance.
Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both
existing and new surveillance cameras and monitoring systems from
passive to proactive alarming devices. IRIS?, Irisity's SaaS
solution, turns attention on true events rather than false alarms.
Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long
distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS? currently serves a wide range of security applications for
customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North
Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 ·
certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irisity-ab/r/delarsrapport-tredje-kvartalet-2...
https://mb.cision.com/Main/8006/2953715/1135730.pdf
https://mb.cision.com/Public/8006/2953715/bd7d0352c7bee9aa.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.