Du är här

2017-08-25

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB erhåller tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL752

IRLAB Therapeutics AB har erhållit Läkemedelsverkets tillstånd att
genomföra en Fas II-studie med läkemedelskandidaten IRL752. Även
Etikprövningsnämnden i Stockholm har lämnat sitt tillstånd för
studien.

"Tillståndet från Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innebär
att vi kan genomföra denna dubbelblinda placebokontrollerade Fas
II-studie med IRL752 för behandling av patienter med Parkinsons
sjukdom och demens. Upp emot 80 procent av alla som drabbas av
Parkinsons sjukdom utvecklar med tiden demens, vilket ger symptom och
svårigheter som idag saknar tillfredsställande
behandlingsmöjligheter." Säger Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska
chef, CMO

Fas II-studien kommer att studera hur kognitiva och motoriska
funktioner påverkas av behandling med IRL752 hos patienter med
Parkinsons sjukdom och demens. I studien kommer även information från
patienternas anhöriga och vårdare inhämtas för att få en bredare bild
av hur läkemedlet kan påverka patienternas funktion i vardagslivet.
Studiens primära syfte är att undersöka säkerhet och tolererbarhet av
IRL752 i denna patientgrupp.

I den tidigare genomförda Fas I-studien visar resultaten att IRL752 är
vältolererad och har mycket god säkerhetsprofil. Substansen gav inga
oönskade effekter på vitala funktioner eller utslag i de
laboratorieanalyser som ingått i studien. IRL752 uppvisar doslinjär
farmakokinetik. Födointag påverkar inte upptag och distribution av
substansen i kroppen.

IRLAB utvecklar IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons
sjukdom. I prekliniska djurstudier har tidigare visats att IRL752
höjer halterna av signalämnen såsom dopamin, noradrenalin och
acetylkolin i främre hjärnbarkens nervkopplingar. IRL752 har också
uppvisat minnesförstärkande, antidepressiva och antipsykotiska
effekter. Substansens goda säkerhet och tolererbarhet hos friska
försökspersoner är förenligt med resultat från de prekliniska studier
som tidigare genomförts med IRL752.

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
augusti 2017 kl. 13:45 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier.

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First
North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för
behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons
sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och
IRL790, förberedda för Fas II-studier, samt ytterligare tre projekt i
preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet
upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av
hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med
hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP,
upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab-erhaller-tillsta...
http://mb.cision.com/Main/15440/2333707/714051.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.