Du är här

2017-10-04

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB inleder Fas II-studie med IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom

Patienter med Parkinsons sjukdom har nu påbörjat behandling med
läkemedelskandidaten IRL752 i en randomiserad, dubbelblind och
placebokontrollerad Fas II-studie. Studien avser att ge information
om effekt, säkerhet och tolererbarhet vid behandling av demens vid
Parkinsons sjukdom, ett område som idag saknar effektiv behandling
samtidigt som de medicinska behoven är stora. Studien, som genomförs
i Skandinavien och omfattar omkring 40 patienter som behandlas under
fyra veckor, beräknas vara genomförd under det andra kvartalet 2018.

Fas II-studien avser att studera kognitiva och motoriska funktioner
vid behandling med IRL752 hos patienter med Parkinsons sjukdom och
demens. I studien kommer även information från patienternas anhöriga
och vårdare inhämtas för att få en bredare bild av hur
läkemedelskandidaten kan påverka patienternas välbefinnande och
funktion i vardagslivet. Studiens primära syfte är att undersöka
säkerhet och tolererbarhet av IRL752 i denna patientgrupp.

Om IRL752

I prekliniska djurstudier har visats att IRL752 höjer halterna av
signalämnena dopamin, noradrenalin och acetylkolin i främre
hjärnbarkens nervkopplingar. Dessa signalämnen är väsentliga för
kognitiv funktion och är reducerade vid demens beroende på Parkinsons
sjukdom. IRLAB utvecklar därför IRL752 för behandling av demens vid
Parkinsons sjukdom.

I de tidigare genomförda Fas I-studierna visar resultaten att IRL752
är väl tolererad och har mycket god säkerhetsprofil. Substansen gav
inga oönskade effekter på vitala funktioner eller utslag i de
laboratorieanalyser som ingick i studien. IRL752 uppvisar doslinjär
farmakokinetik. Födointag påverkar inte upptag och distribution av
läkemedelskandidaten i kroppen.

För mer information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First
North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för
behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons
sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790,
inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt
ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora
medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika
systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya
behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=448678...
http://mb.cision.com/Main/15440/2359837/731329.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.