Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB utser två nya läkemedelskandidater och uppdaterar projektportföljen

IRLAB har utsett två nya läkemedelskandidater - IRL 942 och IRL1009 -
inom forskningsprogrammet P001, där utvecklingsarbete påbörjas för
IRL942 med IRL1009 som efterföljare. Vidare lyfts ett nytt
prekliniskt forskningsprojekt upp i pipeline. Projektet, med det
interna namnet P003, syftar till att ta fram ett nytt läkemedel som
kan ersätta levodopa som standardmedicinering vid tidig Parkinsons
sjukdom. Projektet är i upptäcktsfas. Samtidigt planerar IRLAB, med
bas i de lovande resultaten från de genomförda Fas I och Fas
IIa-programmen med IRL752, för en kommande Fas II-studie där det
primära målet är att studera effekt på demenssymtom vid Parkinsons
sjukdom.

"Utnämningen av två nya läkemedelskandidater och uppdateringen av vår
projektportfölj tydliggör att IRLAB primärt fokuserar på IRL790 och
IRL752 för att tillvarata vårt försprång efter de positiva resultaten
i de inledande kliniska studierna. De nya läkemedelskandidaterna är
avsedda att komplettera IRL790 och IRL752-projekten med en kraftfull
satsning inom Parkinsons sjukdom", säger Nicholas Waters, VD för
IRLAB Therapeutics.

"Det är mycket stimulerande att som ungt bolag målinriktat kunna
stärka vår pipeline med ett nytt forskningsprogram samtidigt som vi
nominerat ytterligare två lovande läkemedelskandidater i ett av våra
pågående projekt. Vår forskningsorganisation har återigen påvisat
ISP-plattformens effektivitet" säger Clas Sonesson, IRLAB:s
forskningschef (CSO).

[image]

Figur: IRLAB:s pipeline

P001

IRLAB:s läkemedelsprojekt P001 fokuserar på behandling av bristande
exekutiva funktioner som leder till störningar i rörelseapparaten
samt psykisk och kognitiv ohälsa. I projektet har nu två nya
läkemedelskandidater nominerats, IRL942 och IRL1009, där
utvecklingsarbete initieras för IRL942 med IRL1009 som
backup-substans. IRL942 och IRL1009 har tagits fram med IRLAB:s unika
forskningsplattform, ISP.

Både IRL942 och IRL1009 adresserar sambandet mellan motoriska och
kognitiva funktioner. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att
erbjuda bättre effekt och färre biverkningar än dagens
behandlingsalternativ och kommer inledningsvis att utvecklas för
icke-motoriska symtom inom neurodegenerativa sjukdomar och åldrande.

IRL942 har valts till projektets ledande substans efter omfattande
prekliniska studier, in vivo och in vitro, avseende bland annat
effektstudier, genuttryck, farmakokinetik och säkerhet. IRL1009 har
likartade effekter och substansen utvecklas i serie med IRL942.
Läkemedelskandidaten IRL942 kommer i ett första steg att tas vidare
genom ett prekliniskt utvecklingsprogram för att uppfylla de
myndighetskrav som ställs för att få tillstånd att genomföra kliniska
Fas I-studier.

IRLAB har erhållit notice of allowance från det amerikanska
patentverket (USPTO) avseende patentansökan som berör IRL942 och
IRL1009, vilket innebär att IRLAB kommer att beviljas amerikanskt
patent. Patentet är ett så kallat substanspatent (composition of
matter patent).

Kostnaderna för den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaterna
medför inga ytterligare finansieringsbehov.

P003

Sedan 1960-talet är levodopa i olika beredningsformer
standardbehandlingen för Parkinsons sjukdom. Behandlingen är
generellt effektiv men saknar eller har dålig effekt på vissa symtom
och har, särskilt vid långvarig medicinering, biverkningar.

IRLAB har med hjälp av forskningsplattformen ISP tagit fram en grupp
molekyler med potential att utvecklas till läkemedel som ersätter
levodopa som behandling av nyligen diagnostiserad Parkinsons sjukdom.

IRL790

Efter en något reducerad patienttillströmning under augusti beräknar
IRLAB och bolagets CRO, The Clinical Trial Consultants (TCTC), att
rekryteringsmålet på 74 patienter kommer att nås under fjärde
kvartalet 2018, vilket innebär en viss förskjutning från den
bedömning som lämnades i januari 2018. Topline-resultat presenteras
omedelbart efter avslutad behandlingsperiod och dataanalys.

Totalt är 16 brittiska kliniker involverade i den
placebokontrollerade, dubbelblinda och randomiserade Fas IIa-studien
(IRL790C003), som har som primärt mål att studera effekten av IRL790
på levodopa inducerade dyskinesier (PD-LIDs). Ledande kliniker med
inriktning på Parkinsons sjukdom påbörjade rekrytering till studien i
april 2018. Deltagande läkare och sjukhus är mycket engagerade i
studien.

Arbetet med att ytterligare stärka det immateriella skyddet kring
läkemedelskandidaten IRL790 fortsätter. IRL448 och IRL555 är
substanser som utvecklats parallellt med IRL790. Substanserna har
egenskaper som gör att de stärker IRL790-projektet och skyddet kring
de indikationer IRL790 adresserar. Patenten kring IRL448 och IRL555
läggs nu till IRL790 programmet.

IRL752

På basen av de lovande resultaten från de genomförda Fas I och Fas
IIa-programmen med IRL752 planerar bolaget nu för en Fas II-studie
med det primära målet att studera effekt på axiala motorfunktioner
och kognitiva funktioner.

IRL626

IRLAB fokuserar på Parkinsons sjukdom och de kliniska projekten runt
IRL790 och IRL752. IRL626 som är inriktat på schizofreni tas ut ur
bolagets pipeline och hålls tillgängligt för utlicensiering till
partner med strategier inom schizofreni.

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Clas Sonesson, CSO
Tel: +46 730 75 77 00
E-post: clas.sonesson@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19
september 2018 kl 08.59 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First
North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för
behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons
sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790,
inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt
ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora
medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika
systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya
behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab-utser-tva-nya-la...
http://mb.cision.com/Main/15440/2620974/911499.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.