Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

IRLAB Therapeutics AB: Ordförandens brev till aktieägarna i IRLAB Therapeutics inför årsstämman 2020

Vid årsstämman den 7 maj kommer jag att avgå som styrelsens ordförande
och det är tid för mig att blicka tillbaka på en enastående resa i
ett bolag med en ljus framtid.

Det är snart tjugo år sedan jag första gången kom i kontakt med
IRLAB:s grundare. Vid den tidpunkten var de verksamma i ett annat
biotechföretag där de hade etablerat ett unikt sätt att generera nya
läkemedelsprojekt. Jag blev omedelbart övertygad om att deras metod
var överlägsen den som traditionellt används inom
läkemedelsindustrin. Företaget såldes senare till danska Neurosearch
A/S. År 2013 fick sedan IRLAB:s grundare, tillsammans med mig och
några investerare möjlighet att ta över den unika
forskningsplattformen. Vi hade kvar övertygelsen om fördelarna med
sättet att generera läkemedelsprojekt. Detta blev hörnstenen i det
nya bolaget IRLAB Therapeutics.

IRLAB:s forskningsplattform, Integrative Screening Process (ISP), tar
hänsyn till helhetseffekter och det samspel som sker i hjärnan vid
kontrollen av rörelser och känslor. Detta skiljer sig från att
fokusera på enskilda mekanismer, så kallad "target based discovery",
vilket är den vanligaste metoden i industrin. Med ISP kan IRLAB
upptäcka substanser med nya mekanismer som har unika systembiologiska
effekter vilka inte skulle kunna upptäckas med traditionell metodik.
Nya projekt genereras på kortare tid och tycks dessutom vara mer
robusta och bättre klara den följande kliniska utvecklingen fram till
påvisad effekt hos patienter. Jämfört med typiska läkemedelsföretag
är IRLAB tack vare ISP kanske 10 gånger mer kostnadseffektivt från
idé till påvisade positiva Fas-IIa-resultat.

IRLAB skördar nu frukterna av styrkan hos ISP och framgången av
arbetet hittills genom att de två ledande, egengenererade projekten,
IRL752 och mesdopetam (tidigare IRL790), visat mycket positiva Fas
IIa-resultat. Detta understryks ändå mer av att ISP genererat
ytterligare två intressanta läkemedelskandidater, IRL942 och IRL1009.

Mesdopetam har minskat de ofrivilliga rörelser (dyskinesier) som
uppkommer efter långtidsbehandling med levodopa -
standardbehandlingen vid Parkinsons sjukdom. IRL752 har förbättrat
kognition, balansförmåga och minskat risken för att ramla, vilket hos
dessa patienter ofta leder till fallskador. Dessa positiva resultat
kan förbättra patienternas livskvalitet och få stor hälsoekonomisk
betydelse. Mesdopetam är det första läkemedlet i en helt ny
substansklass enligt WHO (Världshälsoorganisationen), vilket blir ett
sorts kvitto på detta som ett "first-in-class project".

IRLAB går nu in i ett nytt skede. Huvudprojekten har avancerat från
explorativ klinisk forskning till att nu drivas under mottot 'develop
for launch'. Det innebär att man kommer att fokusera på att starkare
uppfylla potentiella licenstagares krav och visa de värden som
projekten kommer att kunna inbringa genom kreativa fortsatta
utvecklingsprogram. Denna förändring medför nya kompetensbehov.
Arbetet har startat för en stabil kontinuerlig uppbyggnad av
kompetenser som kan hantera samarbeten och samverkan kring mesdopetam
och IRL752 med regulatoriska myndigheter, finansmarknad, industriella
partners och sjukvården i nyckelmarknader.

I december 2019 genomfördes en riktad emission och i februari 2020 en
företrädesemission som gav totalt 215 miljoner kronor för att starta
och slutföra planerade Fas IIb/III-studier med mesdopetam och IRL752.
Finansieringen ger även förutsättningar att ansöka om listning på
Nasdaq Stockholms huvudlista under 2020. Detta kommer att innebära
en möjlighet att nå en bredare investerarbas, som på sikt kommer att
behövas i och med ökande utvecklingskostnader ju längre i
utvecklingsfaserna vi kommer och desto fler projekt vi får. Ett
listbyte öppnar för ökad synlighet och ger möjligheter och ställer
ökade krav på regelbunden och lättillgänglig kommunikation med
aktieägare och marknad.

Under den pågående covid-19-pandemin är det tryggt att vår finansiella
situation är stabil. Vi har just nu inte några pågående kliniska
studier som riskerar att påverkas av pandemins tryck på sjukvården.
Vi fortsätter vårt arbete och förbereder starten av de kommande Fas
IIb/III-studierna med mesdopetam och IRL752. Vi ser fram mot att vi
vet eventuell påverkan på patientrekryteringen eller att påverkan
helt uteblir och situationen blir normal.

Den senaste tidens volatilitet på finansmarknaden understryker värdet
av en finansiell buffert med en flexibilitet för att snabbt kunna
utnyttja tillfällen att tillföra kapital för att exploatera nya
forskningsfynd och säkerställa en snabb framdrift i de kliniska
programmen. En solid balansräkning innebär också stark ställning i
förhandlingar med potentiella partners och licenstagare. Detta är
skälet till att forskningsbolag utan andra aktuella intäkter ges
bemyndigande att skaffa ytterligare medel, t.ex. genom
aktieemissioner. Tidigare bemyndiganden har tjänat bolaget och
aktieägarna väl. Styrelsen lägger därför fram ett nytt förslag.

IRLAB:s utvecklingsarbete sker i den absoluta kunskapsfronten. Att med
jämförelsevis små resurser och på kort tid generera positiva Fas
IIa-resultat för två nya, egna läkemedel visar enastående styrka.
IRLAB har aldrig varit intressantare eller mer lovande för framtiden
än just nu. Min tilltro till bolaget, medarbetarna och projekten är
starkare än någonsin.

I 50 år har jag lett läkemedelsprojekt. Flera blev "blockbusters"
d.v.s. nådde en årsförsäljning över en miljard dollar, bl.a. Seloken
för hjärta och blodtryck och Losec för magsår. Via hjärta och mage
kan man säga att jag nu kommit till hjärnan när jag stiger åt sidan.
Det är tid för stafettväxling. De ledande IRLAB-projekten ser idag ut
att i sinom tid kunna nå blockbuster-status. Jag önskar den
tillträdande ordföranden, styrelsen och ledningen fortsatt framgång.

Göteborg, maj 2020

Anders Vedin

Styrelsens ordförande

För vidare information
Anders Vedin, styrelseordförande
Tel: +46 70 876 15 70
E-post: anders.vedin@vedicus.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som
fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons
sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam
(IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda
för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till
Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och
symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad
balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära
forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker
och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade
till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska
behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har
ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i
preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.
Mer information på www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/ordforandens-brev-til...
https://mb.cision.com/Main/15440/3105848/1243588.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.