Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

IRRAS: IRRAS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2018

IRRAflow®-lansering initierad i USA

Kvartalet oktober-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,7).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK -50,1 (-23,7).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK -50,1 (-23,2).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK
-2,09 (-1,09).

Året januari-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,0 (12,0).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK -143,3 (-61,5).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK -138,8 (-60,9).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK
-5,83 (-3,40).

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Väsentliga händelser under kvartalet

Lansering i USA initierad
Bolaget påbörjade under kvartalet lanseringsförberedelserna i USA,
bland annat genom rekrytering av regionansvariga säljare och personal
med marknadsbakgrund. Kontakter togs med ett flertal sjukhus och
utbildning av framtida användare av IRRAflow på-börjades. IRRAS
deltog också på flera neurokirurgiska konferenser.

Ny styrelseledamot
På en extra bolagsstämma den 1 oktober valdes Eva Nilsagård till ny
styrelseledamot. Genom Eva tillförs bolaget lång och bred erfarenhet
från ekonomi och affärsutveckling i noterade bolag.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Första patienterna i USA framgångsrikt behandlade med IRRAflow®
I början av januari behandlades de första patienterna i USA med
IRRAflow. Behandlingarna utfördes av läkare vid Medical Center på
University of California, Irvine (UCI), i Orange, Kalifornien.
Läkargruppen, ledd av neurokirurg Dr. Sumeet Vadera, behandlade
framgångsrikt två patienter som led av kroniskt subduralt hematom, en
blodansamling mellan hjärnan och skallbenet.

Globalt partnerskap med Healthlink
IRRAS ingick ett partnersamarbete med Healthlink Europe &
International som kommer att fungera som IRRAS globala logistik- och
kundservicepartner. Genom partnersamarbetet säkerställs att IRRAS
globala kundbas ges snabb och smidig tillgång till bolagets hela
produktsortiment.

Uppdatering rörande omcertifiering av CE-godkännande av katetern
Den försenade omcertifieringen av CE-godkännandet av katetern har
varit en besvikelse. Bolaget ansökte initialt om omcertifiering av
alla tre delarna i systemet våren 2018. Godkännande erhålls snabbt
för styrenheten och kassetten. I början av sommaren informerade dock
certifieringsorganet att den kvarvarande tredje komponenten av
systemet, den innovativa dubbelkatetern, anses vara en klass
tre-produkt och kräver därför mer tid. Under hösten informerades
IRRAS att processen hade initierats och att den bedömdes vara färdig
vid årsskiftet. Vi har nu en pågående bra dialog med
certifieringsorganet rörande omcertifieringsprocessen. IRRAS har
försett dem med all efterfrågad dokumentation. Som vi tidigare
kommunicerat är förseningen inte orsakad av bristande produktkvalitet
eller bristande dokumentation utan av hög arbetsbelastning hos
certifieringsorganet.

Detta är IRRAS
IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt
bolag i kommersiell fas som fokuserar på utveckling och
kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi.
Företagets första produkt IRRAflow™ adresserar de komplikationer som
är relaterade till nuvarande behandlingsmetoder vid intrakraniella
blödningar. Detta genom en dubbellumenkateter som kombinerar
sköljning av katetern med dränering av vätska från sjukdomsområdet.
Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna
mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern.
Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom
potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd
av dessa procedurer.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och
patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att
etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska
produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har
även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För
ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. Wildeco är
företagets Certified Advisor.

Kalender
Delårsrapport kvartal 1 2019 7 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2 2019 29 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3 2019 8 november 2019
Årsstämma 14 maj 2019
Publicering av årsredovisning 23 april 2019

Finansiell information

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. VD Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31
kleanthis.xantopoulos@irras.com fredrik.alpsten@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irras/r/irras-ab--publ--delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/16550/2740806/990868.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.