Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

IRRAS: IRRAS AB publicerar delårsrapport för januari till september 2019

IRRAflow gör framsteg i USA

"USA är världens största marknad för neurokirurgi och därför har vi
fokuserat mycket av företagets resurser på att skapa förutsättningar
för en lyckad introduktion på den marknaden. Gensvaret på
IRRAflow-teknologin är synnerligen gott och vi har kunder och
potentiella kunder i alla steg av säljprocessen. Antalet
patientbehandlingar med IRRAflow fortsätter att öka och ett flertal
sjukhus har nu gått från utvärdering av IRRAflow till godkännande och
köp."

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD och koncernchef för IRRAS

Kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,9 (0,0)
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK -35,9 (-40,0)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK -35,7 (-41,8)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK
-1,24 (-1,75)

Perioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1,9 (6,0)
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK -115,7 (-93,2)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK -114,6 (-88,8)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK
-4,36 (-3,74)

Väsentliga händelser under kvartalet

· Registreringsgodkännande av nytt patent inom basteknologin för
IRRAflow

Patentet omfattar både system- och metodkrav för utformning och
reglering av flödesutbytet i IRRAflow. Det nya patentet kompletterar
tidigare patentportfölj och breddar patentskyddet för bolagets
basteknologi ytterligare.

· Nyckelrekryteringar till bolaget
IRRAS meddelade i september att bolaget tillsatt rollerna Head of
Regulatory Affairs och Director, Project Engineering för att driva
IRRAS fortsatta tillväxt samt att Vinny Podichetty VP, Clinical,
Regulatory Affairs & Quality lämnat sin roll av personliga skäl.

Andra viktiga händelser

· Under kvartalet publicerades en artikel i den expertgranskade
vetenskapliga tidskriften World Neurosurgery Journal rörande den
initiala kliniska erfarenheten av IRRAflow i USA. Artikeln, författad
av dr Sumet Vadera och hans team från University of California,
Irvine, belyste användandet av IRRAflow för kroniska subduralhematom
och förstärkte budskapet om systemets säkerhet, behandlingsresultat
och kostnadseffektivitet.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Inga väsentliga händelser inträffade efter kvartalets utgång.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av
innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras
patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter
som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala
vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med
nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS
marknadsför och säljer produktlinjerna IRRAflow och Hummingbird till
sjukhus globalt, via en egen säljorganisation i USA och på utvalda
marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra
marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i
München, Tyskland och i San Diego, USA. För ytterligare information,
besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market
(IRRAS). Certified Adviser är Redeye AB med e-postadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD och koncernchef
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irras/r/irras-ab-publicerar-delarsrapport-for...
https://mb.cision.com/Main/16550/2961030/1140917.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.