Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

IRRAS: IRRAS noteras på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att IRRAS AB (publ)
("IRRAS" eller "Bolaget") uppfyller kraven för att Bolagets aktier
ska kunna upptas till handel på huvudlistan Nasdaq Stockholm,
villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls.[[1]][ ]Första dagen för
handel i IRRAS:s aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen
den 20 maj 2020. Sista handelsdag för IRRAS:s aktier på Nasdaq First
North Premier Growth Market beräknas vara tisdagen 19 maj 2020.

Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (IRRAS) och
ISIN-kod SE0008321202. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband
med att Bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq Stockholms
huvudlista. Aktieägare i IRRAS behöver inte vidta några åtgärder i
samband med listbytet.

"Genom nyemissionen i april har IRRAS en stark finansiell position och
kan fokusera på fortsatta kommersialiseringen av IRRAflow och
Hummingbird. Vi har haft en uttalad ambition att genomföra ett
listbyte till Nasdaq Stockholm under 2020. En notering på huvudlistan
innebär ytterligare en höjd kvalitetsstämpel på IRRAS och går helt i
linje med vår ambition att stärka Bolagets profil och leverera
aktieägarvärde," säger Kleanthis G. Xanthopoulos, VD för IRRAS.

"IRRAS är nu väl positionerat att fortsätta investera i
kommersialiseringen av IRRAflow and Hummingbird ICP monitoring,"
säger Will Martin, CCO på IRRAS. "Under COVID-19-pandemin har våra
innovativa produkter fortsatt att erbjuda livräddande behandlingar
till svårt sjuka patienter i flera olika länder, och när ekonomin
börjar återhämta sig är vi väl rustade att fortsätta att accelerera
vår globala lansering."

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har
upprättas med anledning av upptagandet till handel av bolagets aktier
på Nasdaq Stockholm, vilket förväntas godkännas och registreras av
Finansinspektionen samt offentliggöras på IRRAS:s hemsida
(www.irras.com) omkring den 19 maj 2020.

[[1]] Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls,
däribland att ett prospekt godkänns och registreras av
Finansinspektionen, att spridningskraven avseende aktierna uppfylls
och att Bolaget skickar in ansökan om upptagande av Bolagets aktier
till handel på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank agerar finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med
notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans
av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för
kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och
kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och
minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer
associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård.
IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och
Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via
sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa
samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. IRRAS har
sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München,
Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare
information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North
Premier Growth Market (IRRAS). Certified Adviser är Redeye AB med
e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576
90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 17.30 (CET).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irras/r/irras-noteras-pa-nasdaq-stockholm,c31...
https://mb.cision.com/Main/16550/3106759/1243975.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.