Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Isofol Medical: Isofol har valt dos på läkemedelskandidaten arfolitixorin inför registreringsstudien ISO-CC-007

Dosen av Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin som skall användas i
den registreringsgrundande studien ISO-CC-007 ska uppgå till 120
mg/m2, vilket i genomsnitt innebär lite drygt 200 mg för en vuxen
man. Dosvalet är en viktig milstolpe inför genomförandet av bolagets
planerade registreringsgrundande studie och har baserats på
säkerhets- och effektdata från mer än 115 individer.

Den pågående fas I/II ISO-CC-005-studien är en klinisk tolerans- och
dosvalsstudie för att finna rätt dos av Isofols läkemedelskandidat
arfolitixorin inför den kommande registreringsstudien ISO-CC-007. Fas
I/II-studien ISO-CC-005 utvärderar fyra olika doser av arfolitixorin,
30, 60, 120 och 240 mg/m2 i kombination med cellgiftet 5-fluoruracil
(5-FU) för behandling av patienter med metastaserad kolorektalcancer.
Studien utvärderar även arfolitixorin och 5-FU i kombination med
andra anti-cancer läkemedel såsom irinotekan, oxaliplatin och
bevacizumab.

Isofol har sedan tidigare genomfört flera kliniska studier med
arfolitixorin och sammantaget har drygt 115 patienter och friska
frivilliga försökspersoner, fått behandling med arfolitixorin i olika
doser (10-500 mg/m2). Baserat på dessa studiedata har dosen 120mg/m2
valts för det fortsatta studieprogrammet.

Karin Ganlöv, CMO (Chief Medical Officer) för Isofol Medical,
kommenterar "Resultaten från fas I/II ISO-CC-005-studien, vilken
behandlat patienter drabbade av spridd kolorektalcancer, visar att
dosen 120 mg/m2 arfolitixorin har haft den bästa
säkerhets-effektprofilen. De positiva resultaten från studien samt
att vi har kunnat välja en dos som vi känner oss trygga med, bådar
gott inför fortsatt klinisk utveckling och en framtida möjlig
kommersialisering av vår läkemedelskandidat".

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB

Email: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om arfolitixorin (Modufolin®)

Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av
cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för
att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet
metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R]
-5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda
folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed
ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd
förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra
sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom
onkologi som utvecklar arfolitixorin (Modufolin®), avsedd främst för
behandling av avancerad kolorektal cancer och som s.k.
räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av
metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett
internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och
kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika
patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck
KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First
North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 mars 2018, kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-har-valt-dos-pa-lakeme...
http://mb.cision.com/Main/15598/2474481/807229.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.