Du är här

2017-05-16

Isofol Medical: Isofol Medical AB: Delårsrapport Q1 2017 (januari 2017 - mars 2017)

Isofol Medical AB (publ; First North Premier: ISOFOL), ett
onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett
förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som
standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom,
presenterade idag sin delårsrapport för 2017 och gav en generell
uppdatering av bolagets aktiviteter.

Perioden i korthet

· I januari erhöll Isofol ett så kallat IND-godkännande (eng.
Investigational New Drug) från Food & Drug Administration (FDA) i USA
för att inleda kliniska studier med Modufolin® i kolorektalcancer
även i USA.

· Isofol har utökat med flera medverkande sjukhus i den pågående
dosdefinitions studien, ISO-CC-005, med ambitionen att öka
rekryteringstakten av patienter

· Isofol avslutade studien, ISO-MTX-003, där bolaget utvärderat
Modufolin® som räddningsbehandling för patienter med osteosarkom och
därigenom kunnat fastställa en lämplig Modufolin®-dos att använda i
nästa osteosarkom studie.

· Planeringen för att kunna starta en registreringsstudie med
Modufolin®, ISO-CC-007-studien, har intensifierats. Studien planeras
inkludera cirka 450 patienter som genomgår första linjens behandling
för spridd kolorektalcancer och målsättning är att starta studien
under 2017.

· Efter periodens slut genomförd bolaget en publik nyemission i
april som totalt inbringade 473 MSEK vara 43 MSEK utgjordes av en
övertilldelningsoption.

Ekonomisk översikt

+----------------------------------------------+----------+------------+
|TSEK, om inget annat anges |Q1 2017 |Q1 2016 |
+----------------------------------------------+----------+------------+
|Nettoomsättningen |1 |81 |
+----------------------------------------------+----------+------------+
|Övriga rörelseintäkter |74 |118 |
+----------------------------------------------+----------+------------+
|Resultat före skatt |-13 196 |-14 739 |
+----------------------------------------------+----------+------------+
|Resultat per aktie |-0,79 SEK |-480,80 SEK |
+----------------------------------------------+----------+------------+
|Kassaflöde från den löpande verksamheten |-13 294 |-14 260 |
+----------------------------------------------+----------+------------+
| |2017-03-31|2016-12-31 |
+----------------------------------------------+----------+------------+
|Eget kapital |1456 |5494 |
+----------------------------------------------+----------+------------+
|Likvida medel inklusive kortfristiga fodringar|8419 |22327 |
+----------------------------------------------+----------+------------+

Väsentliga händelser januari - mars 2017
Under december 2016 Ingick Isofol ett tilläggsavtal till det exitavtal
som ingicks under 2014. Ingåendet av detta avtal medförde en skuld
för Isofol om cirka 19 MSEK varav cirka 10 MSEK kvittades mot
nyemitterade aktier i moderbolaget under december 2016. Cirka 9 MSEK
fanns kvar som en skuld i balansräkningen 2016-12-31. Skulden har
under rapportperioden kvittats mot totalt 321 000 nyemitterade aktier
i bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Under april 2017 genomförd bolaget en publik nyemission som totalt
inbringade 473 MSEK vara 43 MSEK utgjordes av en
övertilldelningsoption. Detta följdes av en notering av bolagets
aktie på Nasdaq First North Premier den 4 april. Under perioden 5
april till 5 maj utnyttjades ca 40 MSEK av övertilldelningen av
bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities för
kursstabiliserande åtgärder enligt ett så kallat Green Shoe
förfarande. Totalt emitterades 14 828 000 nya aktier i bolaget
vilket efter emissionskostnader inbringade ca 400 MSEK till bolaget.

Anders Rabbe
Verkställande Direktör, Isofol Medical AB
Maj, 2017

Om Modufolin®
Modufolin® (aktiv ingredient: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är
ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och
minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter.
Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens
folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin
och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin®
metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en
patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga
förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två
kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar
Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd
kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med
metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt
licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna
till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland)
patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Isofol
Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser
är FNCA Sweden AB. www.isofol.se

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB
Email: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-medical-ab--delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/15598/2266001/674653.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.