Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Isofol Medical: Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - september 2019

GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2019 - Isofol Medical AB (publ),
(Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets
delårsrapport för januari-september 2019 nu finns tillgänglig på
bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

"Patientrekryteringen för vår pågående AGENT-studie med arfolitixorin,
pågår nu för fullt i både Nordamerika och Europa. Förberedelser pågår
även för att kunna inkludera patienter i Australien och Japan i
slutet av året." säger Anders Rabbe, Chief Executive Officer för
Isofol Medical AB (publ).

Tredje kvartalet (juli - september) 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga
rörelseintäkter till 0 TSEK (0)

· Periodens resultat uppgick till -41 951 TSEK (-17 301)
· Resultat per aktie uppgick till -1,31 SEK (-0,54)
· Likvida medel per den 30 september uppgick till 190 433 TSEK (291
952)

Januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga
rörelseintäkter till 0 TSEK (0)

· Periodens resultat uppgick till -103 669 TSEK (-54 139)
· Resultat per aktie uppgick till -3,23 (-1,69)
Väsentliga händelser tredje kvartalet 2019

· Roger Tell, M.D., Ph.D., utnämndes till Chief Medical Officer
(CMO)

· Ett abstrakt presenterades vid ESMO 2019 för den globala fas III
AGENT-studien som belyste studiedesign och genomförande

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Isofol fick positiv feedback från PMDA i Japan och utvidgar den
pågående globala och pivotala fas III AGENT-studien i första linjens
metastaserande kolorektalcancer

· Isofol har beslutat att under fjärde kvartalet starta upp ett
australiensiskt helägt dotterbolag

VD's kommentar:

"Vi siktar nu också på att inkludera patienter på ett 10-tal sjukhus i
Australien via vår kontrakterade CRO-partner (Contract Research
Organisation) i landet. Parallellt pågår även förberedelser att
inkludera patienter på två japanska sjukhus för att primärt rekrytera
tio patienter. Vår ambition är sedan att via ett partnersamarbete
kunna utöka antalet sjukhus och rekrytera ett 50-tal japanska
patienter till AGENT-studien som omfattar 440 patienter." säger
Anders Rabbe.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North
Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl.
08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som
utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi
primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för
närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin
är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel
och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad
kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk
aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som
utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU
baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att
öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för
att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol
Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad
rådgivare är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-medical-ab--publ--pub...
https://mb.cision.com/Main/15598/2959969/1140366.pdf
https://mb.cision.com/Public/15598/2959969/ae518112c3b98a53.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.