Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Isofol Medical: Isofol Medical AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2019

GÖTEBORG, Sverige, 22 augusti 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq
First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets
halvårsrapport för januari-juni 2019 nu finns tillgänglig på bolagets
hemsida, www.isofolmedical.com.

"Fas III-registreringsstudien AGENT för vår läkemedelskandidat
arfolitixorin i kolorektalcancer pågår nu på drygt 70 sjukhus i USA,
Kanada och Europa. Vår ambition är att nå full rekryteringstakt under
tredje kvartalet i år och har som målsättning att i slutet av året
inkludera patienter både i Japan och Australien". säger Anders Rabbe,
Chief Executive Officer för Isofol Medical AB (publ).

Andra kvartalet (april - juni) 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga
rörelseintäkter till 0 TSEK (0)

· Resultat före skatt uppgick till -34 753 TSEK (-16 949)
· Resultat per aktie uppgick till -1,08 SEK (-0,53)
Första halvåret (januari - juni) 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga
rörelseintäkter till 0 TSEK (0)

· Resultat före skatt uppgick till -61 718 TSEK (-36 836)
· Resultat per aktie uppgick till -1,93 SEK (-1,16)
Väsentliga händelser andra kvartalet 2019

·
I maj presenterades ytterligare positiva resultat från fas
I/IIa-studien ISO-CC-005. Overall Response Rate (ORR), uppvisades hos
58 % av patienterna som fått behandling upp till 32 veckor med
arfolitixorin i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och antingen
irinotekan eller oxaliplatin.

·
I juni tillkännagav bolaget att patentfamiljen stärktes ytterligare
genom godkännande av ett så kallat Clinical Use Patent för
arfolitixorin i USA. Patentet löper ut 2038 och är det andra patentet
i en rad kliniska patentansökningar för arfolitixorin att beviljas.
Patentet täcker en dosregim för behandling av fasta tumörer, såsom
kolorektal-, mag-, bröst- och levercancer.

·
I samband med årsstämman annonserades att tre nya medlemmar valts in i
styrelsen: Anna Belfrage, MBA, Pär-Ola Mannefred, MBA, och Robert
Marchesani, MBA. Med dessa nya styrelseledamöter består Isofols
styrelse av totalt sju medlemmar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

·
I augusti rapporterades att Roger Tell utnämnts till rollen som Chief
Medical Officer (CMO) förutom sitt ansvar som vetenskaplig chef
(CSO).

VD's kommentar:

"Under våren presenterade Isofol lovande data från vår utökade fas
I/II studie ISO-CC-005. Den fortlöper simultant med AGENT-studien hos
patienter med spridd kolorektalcancer i första linjens behandling. Vi
fortsätter nu att rekrytera patienter även till ISO-CC-005 studien
för att kunna presentera mer data i diskussioner med ledande
opinionsbildare (s.k. KOL) och potentiella partners under tiden som
de båda studierna pågår. Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla
organisationen för att möta de behov vi nu ställs inför och bolagets
styrelse har ytterligare förstärkts inför förberedande utlicensiering
och kommersialisering av arfolitixorin. Samtidigt har vi stärkt
förutsättningarna för en framtida framgångsrik kommersialisering av
arfolitixorin genom att patentfamiljen ytterligare har utökats med
två godkända s.k. Clinical Use Patent i USA". säger Anders Rabbe.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North
Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl.
08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som
utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi
primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för
närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin
är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel
och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad
kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk
aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som
utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU
baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att
öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för
att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol
Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad
rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-medical-ab--publ--pub...
https://mb.cision.com/Main/15598/2885963/1093576.pdf
https://mb.cision.com/Public/15598/2885963/99106b37c62cfef6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.