Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Isofol Medical: Isofol rapporterar tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med ...

GÖTEBORG, Sverige, 17 januari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq
First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag positiva resultat
från fas 1/2a studien i ISO-CC-005 hos patienter med metastaserande
kolorektal cancer (mCRC) som behandlats med arfolitixorin. Nya
resultat från 19 patienter behandlade i första linjen visade tidig
tumörkrympning (8 veckors behandling), definierat som en minskning
större än 20 % av tumörstorlek från baslinjen, hos 47 % av
patienterna (9/19). Patienterna behandlades med en kombination av 120
mg/m² arfolitixorin, 5-fluorouracil (5-FU) samt antingen irinotekan
eller oxaliplatin (ARFIRI/ ARFOX).

Huvudprövare i ISO-CC-005-studien, Dr Göran Carlsson, kommenterade:
"Resultaten är lovande och i linje med tidigare presenterade data med
arfolitixorin. Då detta är en tidig analys av tumörrespons är det
rimligt att förvänta sig en signifikant ökning av den totala
svarsfrekvensen samt en positiv inverkan på progressionsfri
överlevnad (PFS) när patienter fortsätter behandlingen utöver dessa
åtta veckor."

Karin Ganlöv, MD, Chief Medical Officer i Isofol, kommenterade:
"Analys av data från denna förlängningsarm i den pågående fas
1/2a-studien ISO-CC-005 är lovande i jämförelse med historiska
behandlingsutfall med mFOLFOX och FOLFIRI efter åtta veckor. Data
stöder vidare hypotesen att arfolitixorin i kombination med 5-FU med
antingen irinotekan eller oxaliplatin ger klinisk fördel även redan
vid åtta veckors behandling med en god biverkningsprofil. Vi ser nu
fram emot att fortsätta utvärdera arfolitixorin i den pågående
pivotala fas 3 AGENT-studien".

ISO-CC-005 är en "Open Label Multicenter Dose-finding" studie som
utvärderade fyra olika doser av arfolitixorin i kombination med 5-FU,
oxaliplatin eller irinotekan samt bevacizumab i patienter med
metastaserad kolorektalcancer där arfolitixorin-dosen 120 mg/m²
fastställdes. Förlängningsarmen med ytterligare 20 patienter¹
utformades för att utvärdera säkerhet och effekt av den valda
arfolitixorindosen i kombinationsbehandling med 5-FU samt antingen
irinotekan eller oxaliplatin.

I december 2018 tillkännagav Isofol att den första patienten har
blivit inkluderad
(http://isofolmedical.com/sv/nyheter-press/?detail=1FE762D8A029CE91)
i den pågående pivotala fas 3 AGENT - studien med arfolitixorin i
mCRC. AGENT (ISO-CC-007, clinicaltrials.gov ID: NCT03750786) är en
randomiserad, kontrollerad, multicenterstudie med blindad oberoende
granskning av tumörsvar. Finala data från studien förväntas 2021.

¹ One patient was not included in the data analysis after dropping out
of treatment during the study

För ytterligare information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: +46 8 528 003 99

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 08:00 CET.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som
utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för
avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande
i en global klinisk fas 3-studie. Arfolitixorin är den aktiva
slutprodukten av de brett använda folatbaserade läkemedlen leucovorin
och levoleucovorin och kan potentiellt gynna alla patienter med
avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot
leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för
att bli utöka sin effekt.

About Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som
utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU
baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer genom att öka
tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt
exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att
utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol
Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad
rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-rapporterar-tumorkrymp...
https://mb.cision.com/Main/15598/2719802/978027.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.