Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Isofol Medical: Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 - Isofol Medical AB (publ),
(Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att styrelsen
i Isofol har beslutat att från och med den 13 november 2019 utse
styrelsens ordförande, Dr. Jarl Ulf Jungnelius, M.D., till VD för
bolaget. Som en konsekvens av detta beslut avgår Ulf Jungnelius som
styrelsens ordförande och ersätts fram till nästa ordinarie årsstämma
av Pär-Ola Mannefred. Samtidigt entledigas nuvarande VD Anders Rabbe
från sin tjänst.

Isofol befinner sig i dagsläget i en fas där behovet av medicinsk
kompetens i ledningen är mycket högt. Utöver de pågående kliniska
studierna av bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin vid behandling
av metastaserad kolorectal cancer (mCRC/tjocktarmscancer), har
studier nyligen initiererats för att dels även undersöka
arfolitixorins effekt vid andra cancertyper, samt undersöka om
biomarkörer och gen expression kan definera patientpopulationer med
högt medicinskt behov där effekten av arfolitixorin kan optimeras.
Sammantaget innebär detta att styrelsen anser det av yttersta vikt
att bolagets VD besitter den medicinska spetskompetens som behövs för
att leda och utmana detta krävande arbete samt har en bred erfarenhet
av läkemedelsutveckling i det här skedet.

Anders Rabbe har framgångsrikt lett och utvecklat Isofol och skapat
grunden för den struktur och de goda förutsättningar bolaget
generellt har idag. Isofol är mitt i en fas III-studie som syftar
till att arfolitixorin når ett godkännande som läkemedel. Parallellt
med registreringsstudien fokuseras arbetet på förberedelser inför ett
godkännande och förhandlingar med potentiella licenstagare.

Ulf Jungnelius har en lång och framgångsrik internationell karriär
inom onkologisk forskning och har drivit ett flertal kliniska
forskningsprojekt som lett till godkända preparat. Sedan Ulf
tillträdde som styrelseordförande 2018 har han aktivt arbetat för att
förstärka bolagets kompetensprofil, både inom styrelsen och
ledningen. Styrelsen i övrigt är därmed av uppfattningen att han
besitter just de kvalifikationer som behövs för att leda Isofols
utveckling framöver.

"Styrelsen i Isofol riktar ett stort tack till Anders Rabbe för hans
insatser under bolagets första utvecklingsskede och önskar honom
lycka till i framtida uppdrag. Vi fokuserar nu på arbetet med
registrering och godkännande och marknadsförbedelser och känner att
Ulf kommer tillföra viktig kompetens och genom det kunna intensifiera
det fortsatta arbetet", säger den inom styrelsen utsedd ordförande
fram till nästa ordinarie årsstämma, Pär-Ola Mannefred.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: +41 76 323 5850

Pär-Ola Mannefred, t f styrelseordförande
E-post: par-ola.mannefred@residenset.se
Telefon: 070-512 70 17

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är
skyldig att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2019 kl. 09:15 CET.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som
utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi
primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för
närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin
är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel
och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad
kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk
aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som
utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU
baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att
öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för
att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol
Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad
rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofols-styrelse-utser-dr-ja...
https://mb.cision.com/Main/15598/2960319/1140496.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.