Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Isofol Medical: Patent godkänt i Japan för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin

GÖTEBORG, Sverige, 20 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ),
(Nasdaq First North Premier: ISOFOL). Ett patent för den aktiva
substansen (API, Active Pharmaceutical Ingredient) arfolitixorin
hemisulfat i Isofols läkemedelskandidat har godkänts av Japans
patentverk. Patentet är av stor strategisk betydelse för att stödja
en kommande kommersialisering av arfolitixorin på den japanska
marknaden.

Patentet är giltigt till 2034. Arfolitixorin utvärderas för närvarande
i den pågående globala fas III-studien AGENT
(https://colorectalcanceragent.com/), hos patienter med spridd
kolorektalcancer (mCRC), inklusive sjukhus i Japan.

Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör för Isofol, kommenterar:
"Detta är ett mycket viktigt substanspatent som breddar våra
patenträttigheter till även den japanska marknaden, vilket stärker
den kommersiella möjligheten vid ett förväntat marknadsgodkännande
även geografiskt. Patentgodkännandet kommer utan tvekan att förbättra
vår position i partnerdiskussioner i Japan."

Merck-patentet JP 6617104 B2, publicerat 4 december 2019, omfattar ett
stabilt salt av [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat, hemisulfatsalt,
såväl som läkemedelssammansättningar och användningar därav, i
synnerhet vid cytostatikabehandling. Den fördelaktiga stabiliteten
hos hemisulfatsaltet möjliggör en effektiv användning av denna
substans i medicinska tillämpningar.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North
Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl.
11.30 CET.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som
utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad)
kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin
utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT.
Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda
folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med
avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver
metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om AGENT-studien

AGENT-studien är en randomiserad, kontrollerad multicenter fas III
studie som utvärderar effekten och säkerheten hos arfolitixorin,
[6R]-5,10-metylen-tetrahydrofolsyra (MTHF), jämfört med leukovorin,
som båda används i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab,
i patienter med metastaserande kolorektal cancer i första linjens
behandling. Patienterna randomiseras 1:1 och det primära
resultatmåttet i studien är objektiv tumörrespons (ORR, objective
response rate). De viktigaste sekundära resultatmåtten är
progressionsfri överlevnad (PFS, progression free survival) och
duration av respons (DOR, Duration Of Response). Andra sekundära
resultatmått i studien inkluderar totalöverlevnad (OS, overall
survival) antal opererbara metastaser, säkerhet, samt
patientrapporterade resultat såsom livskvalitet (QoL). Övriga
endpoints inkluderar farmakokinetiska (PK) mätningar och nivå av
genuttryck av folatrelevanta gener i tumörceller.

Studien är utformad för att visa kliniska fördelar för arfolitixorin
jämfört med leukovorin. Studien genomförs för närvarande på ett
70-tal sjukhus i USA, Kanada och Europa och kommer nu att utvidgas
till att omfatta även japanska och australiensiska sjukhus.
Ytterligare information om studien, inklusive inklusionskriterier,
finns på www.clinicaltrials.gov identifieringsnummer: NCT03750786.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som
utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU
baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att
öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för
att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol
Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad
rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isofol-medical/r/patent-godkant-i-japan-for-i...
https://mb.cision.com/Main/15598/2996282/1165488.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.