Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

ISR: Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB

Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB hölls i Stockholm
den 9 maj 2019.

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för
räkenskapsåret 2018 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till
resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Milton, Hans Glise, Gunnar
Jardelöv.

Anders Milton omvaldes till styrelseordförande.

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omvaldes som revisor. Huvudansvarig
revisor är Magnus Lagerberg.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 300.000
SEK samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet
med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och
nya affärsmöjligheter.

Denna information är sådan information som ISR Immune System
Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj
2019 kl. 18:16 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
(info@theapartment.se/dev/israb)Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett
innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi.
Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att
utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom
immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90
Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isr/r/arsstamma-i-isr-immune-system-regulatio...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.