Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

ISR ingår en avsiktsförklaring med Bumivac Ventures SDN BHD i Malaysia

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) tillkännager idag att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding ("MoU") med Bumivac Ventures SDN BHD ("Bumivac") i Malaysia, för utveckling, tillverkning och distribution av ISRs nässprayvaccin mot SARS-CoV-2 viruset i Malaysia, eller i andra territorier som parterna kommer överens om

Syftet med MoU är att komma överens om ett långsiktigt samarbetsavtal mellan ISR och Bumivac för att gemensamt utveckla, tillverka och därefter marknadsföra Covid-19 nässprayvaccinet i Malaysia och/eller andra områden. Vid ingåendet av ett sådant samarbetsavtal ska Bumivac ansvara för att vidta de åtgärder som krävs för att erhålla nödvändigt stöd, godkännande från offentliga myndigheter eller liknande organisationer för utveckling, tillverkning och marknadsföring av nässprayvaccinet i Malaysia, och/eller i andra territorier som parterna kommer överens om.

Med förbehåll för att parterna först ska ingå det ovannämnda långsiktiga samarbetsavtalet, ska en klinisk fas III-studie inledas. Bumivac ska förbinda sig att främja och finansiera alla nödvändiga studier för att producera 350 000 doser av nässprayvaccinet senast den 1 augusti 2022, för den kliniska fas III-studien.

I ett kommande samarbetsavtal ska ISR åta sig att överföra teknologi till Bumivac för att upprätta en fullskalig anläggning som ska omfatta alla helautomatiska maskiner som är nödvändiga för att producera Covid-19 nässprayvaccinet med en produktionskapacitet på upp till 200 miljoner doser årligen.

"Vi är oerhört glada att kunna signera detta MoU med Malaysia och Bumivac som ett led i vår internationaliseringsstrategi. Bumivac, med dess starka nätverk i Malaysia, kommer att kunna bygga upp och säkra framtida leveranser av ISRs Covid-19 vaccin", kommenterar Ola Winqvist, VD ISR

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-02 14:13 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se (info@theapartment.se/dev/israb)
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

Författare Cision