Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-15

ISR: ISR påbörjar nu den tidigare aviserade Fas IIa HIV studie i Stockholm

Som tidigare meddelats har ISR har fått godkänt av läkemedelsverket
att genomföra en Fas IIa studie. Studien är nu också godkänd av den
regionala etikprövningsnämnden.

ISR-003 studien kommer att inkludera HIV-infekterade patienter på
bromsmedicin (ART) som kommer att lottas till att få
tilläggsbehandling med GnRH-agonist (ISR048). Studien omfattar 26+26
patienter från infektionsklinikerna på Huddinge och Södersjukhuset i
Stockholm. Patienterna kommer att behandlas med ART+/- ISR048 under
12 veckor och sedan följas upp efter ytterligare 12 veckor. Syftet
med studien är att undersöka om GnRH-agonist (ISR048) kan avlägsna
integrerat HIV DNA från smittade celler under pågående ART
behandling. HIV-infekterade patienter med stabilt behandlad sjukdom
under ett par års tid har låga eller icke mätbara virus nivåer i
blodet, men HIV virus DNA finns dock integrerat i värdcellers
arvsmassa, s.k. reservoarer. Dessa reservoarerna påverkas inte av ART
terapi idag.

Samtliga läkemedel för HIV behandling som används idag angriper och
riktar sig mot HIV viruset. ISR048 har en unik immunaktiverande
mekanism som aktiverar infekterade T celler och kan få de latenta
viruspartiklarna att igenkännas av specifika T celler och elimineras
vilket är ett nytt angreppssätt av HIV.

Studien startar i slutet av Q1 början av Q2 och beräknas vara klar
senhösten 2018.

"HIV infektioner behöver angripas på många olika fronter. Hittills har
behandling syftat till att hämma viruset. ISR048 har en
immunaktiverade mekanism som kan påverka HIV reservoarerna vilket nu
kommer att prövas i den kliniska studien i Stockholm."

kommenterar Ola Winqvist, VD för ISR.

Denna information är sådan information som ISR Immune System
Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars
2018 kl. 13:07 CET.

Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Email: info@israb.se (info@theapartment.se/dev/israb)
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom
immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning
med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom
immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified
Adviser och nås på 08-463 80 00.]

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isr/r/isr-paborjar-nu-den-tidigare-aviserade-f...
http://mb.cision.com/Main/15466/2473048/806164.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.