Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

ISR: Kvartalsrapport ISR Holding AB

ISR har under det tredje kvartalet utvecklat en klinisk prövningsplan
som genom genomförandet av mindre fas IIa-studier i kombination med
den tidigare planerade fas IIb/III-studien kan adressera dels
problemet med latent HIV-infektion, dels den kliniska utmaningen med
en trend av växande problem med resistensutveckling mot de nuvarande
bromsmedicinerna.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

2017-07-23 presenterade ISR kliniska fas IIa-data på det
internationella HIV- mötet i Paris (IAS).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2017-10-17 meddelar nuvarande VD Mikael Brönnegård att han avser sluta
som VD strax efter årsskiftet 2018. Styrelsen utser Professor Ola
Winqvist, som för närvarande är CSO i bolaget, till ny VD med start
strax efter årsskiftet 2018.

Sammanfattning av finansiell information

Tredje kvartalet 2017-07-01 - - 2017-09-30
Rörelseintäkter 0
Rörelseresultat -3,7 mkr
Resultat per aktie -0,20 kr
Soliditet 92 %

Delårsperioden 2017-01-01 - - 2017-09-30
Rörelseintäkter 0
Rörelseresultat -16,2 mkr
Resultat per aktie -0,88 kr
Soliditet 92 %

VD Mikael Brönnegård kommenterar

HIV fortsätter att vara ett stort hot mot den globala folkhälsan.
Trots att bromsmedicinerna har inneburit ett stort steg framåt i
behandling och minskad smittspridning av HIV så återstår stora
utmaningar i den kliniska vardagen. Att kunna komma åt och behandla
latenta HIV-virus i kroppens celler har under de senaste åren fångat
läkemedelsindustrins intresse och ett flertal läkemedelsbolag arbetar
idag med att ta fram läkemedel som potentiellt skulle kunna eliminera
HIV-virus i de så kallade reservoarerna. I detta avseende har ISR en
unik position med fokus på utveckling av läkemedel som har
immunsystemet som primär angreppspunkt. Läkemedel med primärt fokus
på stimulering och förstärkning av immunförsvaret kan dessutom
appliceras inom många andra medicinska områden såsom TBC och cancer.
ISR har med bolagets produkter och strategier för kliniska prövningar
och forskning kring reglering av kroppens immunsystem positionerat
sig väl i frontlinjen av denna medicinska forskningssektor.

ISR har under det tredje kvartalet utvecklat en klinisk prövningsplan
som genom genomförandet av mindre fas IIa-studier i kombination med
den tidigare planerade fas IIb/III-studien kan adressera dels
problemet med latent HIV-infektion, dels den kliniska utmaningen med
en trend av växande problem med resistensutveckling mot de nuvarande
bromsmedicinerna. Den första fas IIa-studien beräknas starta under
det första kvartalet 2018 där ISR:s läkemedelskandidat ISR48
kombineras med bromsmediciner. Svårigheterna att få starta den
tidigare planerade fas IIb/III-studien i Sydafrika gör att ISR
parallellt med en fortsatt dialog med olika parter i Sydafrika,
fortsätter arbetet med att etablera ett potentiellt bolagssamarbete
och start av studien i Kina.

En viktig del av ISR:s verksamhet med syfte att bredda bolagets
produktportfölj och att bygga en stark patentbas är framtagandet av
nya och unika immunreglerande läkemedelskandidater. Den prekliniska
verksamheten har fram till dags datum genererat ett antal nya
läkemedelskandidater som kommer att bli viktiga produkter i ISR:s
framtida marknadsstrategier. Några av dessa läkemedelskandidater
förväntas kunna ges till människa inom en snar framtid och utvecklas
för potentiella indikationer såsom TBC och vissa typer av cancer.

Jag kommer vid årsskiftet att lämna min position som VD för ISR.
Bolagets nuvarande forskningschef Professor Ola Winqvist tar då över
VD-rollen, vilket blir ett strategiskt viktigt ledningsbyte, då
Professor Winqvist inte bara har en gedigen bakgrund som forskare
inom immunologi utan även stor erfarenhet av affärsutveckling inom
sektorn. ISR ska under den kommande tvåårsperioden intensifiera
arbetet med bolagets nya läkemedelskandidater samt implementera det
planerade kliniska prövningsprogrammet, vilket kommer att positionera
bolaget som ledande inom immunterapier för behandling av olika typer
av infektionssjukdomar. Jag vill tacka alla aktieägare för visat
förtroende under min tid som VD för ISR och jag är övertygad om att
bolaget under Professor Winqvists ledning kommer att uppnå viktiga
milstolpar i såväl den prekliniska som den kliniska verksamheten och
på sikt skapa värde för alla aktieägare.

Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är sedan 24 mars 2017 noterad på Nasdaq First North. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information

Mikael Brönnegård, VD
Telefon: +46 70 299 62 64
E-mail: mikael.bronnegard@israb.se

Denna information är sådan information som ISR Immune System
Regulation Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 november
2017, kl. 08:17 CET.

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom
immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning
med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom
immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified
Adviser och nås på 08-463 80 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/isr/r/kvartalsrapport-isr-holding-ab,c2391332
http://mb.cision.com/Main/15466/2391332/751910.pdf
http://mb.cision.com/Public/15466/2391332/9ab74dda051b6d08.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.