Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

ITAB Shop Concept: ITAB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av La Fortezza Group

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av kompletta butikskoncept,
kassadiskar och belysningssystem, har erhållit konkurrensgodkännande
av myndighet avseende förvärvet av La Fortezza Group. Förvärvet
förväntas slutföras inom kort. ITAB har tidigare, i pressrelease den
8 juli 2016, offentliggjort information avseende detta förvärv.

La Fortezza Group är en av Sydeuropas ledande aktörer inom
butiksinredning med huvudkontor i Bologna, Italien. Koncernen har
även verksamhet i Frankrike, Spanien, Portugal, Ryssland, Argentina,
Dubai och Malaysia.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till motsvarande 85 MEUR på
skuldfri basis samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 20 MEUR
baserat på bolagets utveckling till och med 2017. Förvärvet
finansieras med nyupptagna kreditfaciliteter.

La Fortezza omsatte 138 MEUR (cirka 1 300 MSEK) 2015 och har cirka 630
anställda. Koncernens rörelsemarginal är i nivå med ITABs och
förvärvet bedöms ha en positiv effekt om 0,65 kronor avseende vinst
per aktie på årsbasis före synergieffekter. Antal aktier i ITAB
uppgår till 102 383 430 stycken.

"Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept
till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare
vår ledande marknadsposition i Europa och får en stark position i
Sydeuropa. Vi kan genom förvärvet erbjuda La Fortezzas kunder en
bredare produktportfölj främst i form av kassadiskar,
självutcheckningssystem och belysningsprodukter", säger Ulf Rostedt,
VD och koncernchef på ITAB.

La Fortezza grundades av nuvarande ägarfamiljer 1962. Koncernen har
idag en ledande position på den Sydeuropeiska marknaden och har
långsiktiga affärsrelationer med flera av södra Europas stora
detaljhandelskedjor. Som en del av strategin har koncernen expanderat
till nya marknader i takt med kundernas etablering. La Fortezza
bedriver produktion och försäljning samt projektledning av
konceptinredning. Koncernen har egna produktionsanläggningar i
Italien, Frankrike, Ryssland och Argentina.

"Vi ser fram emot att bli en del av Europas ledande leverantör av
helhetskoncept till detaljhandeln. Det tryggar allas vår framtid och
vi kan nu erbjuda kunderna ett komplett och kostnadseffektivt
helhetskoncept och får på det sättet ett starkare kunderbjudande",
säger Glauco Frascaroli, Ordförande och VD La Fortezza.

ITAB får genom förvärvet en bredare och starkare marknadsposition i
Europa och en lokal närvaro i Sydeuropa. La Fortezza kan genom
förvärvet erbjuda kunderna ITABs produktportfölj med produkter inom
check-out arena och professionella belysningssystem. Förvärvet
förväntas generera synergier inom bland annat inköp och produktion.
ITAB får tillgång till La Fortezzas starka position inom
dagligvaruhandeln och "Do it yourself" och kan utveckla konceptsidan
mot fackhandeln i Sydeuropa. ITAB flyttar också fram sin globala
närvaro ytterligare vilket blir allt viktigare för koncernens större
kunder. Förvärvet är i linje med ITABs strategi och fortsatta
satsningar på försäljning av helhetskoncept till detaljhandeln.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för
offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 08.45.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till
butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika
konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och
professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande
aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom
kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största
leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har efter
förvärvet cirka 3 600 anställda och en årsomsättningstakt på 6 500
Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/itab-erhaller-konkurrensgo...
http://mb.cision.com/Main/862/2103822/576891.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.