Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

Itiviti Group Holding AB: Delårsrapport Itiviti Group Holding AB 1 januari - 30 september 2016

Fokus på innovation och genomförande av strategi

· Rörelsens intäkter under juli - september 2016 uppgick till 173
125 (177 717) Tkr, en minskning med 3 % jämfört med samma kvartal
2015. Justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med -760
Tkr (0 %). Minskningen var hänförlig till Professional Services medan
Systemintäkterna ökade marginellt.

· Justerad EBITDA uppgick till 97 831 (92 107) Tkr och EBITDA-CAPEX
uppgick till 52 475 (48 955) Tkr. Rörelsens kostnader och justerad
CAPEX, justerade för engångseffekter, var 7 800 Tkr lägre jämfört med
motsvarande period föregående år. Justerat med valutakurseffekter var
kostnaden 5 562 Tkr lägre jämfört med samma period föregående år, en
kostnadsminskning med 4 %. Personalstyrkan har ökats med ca 15
personer men på grund av synergieffekter från sammanslagningen av
CameronTec och Orc samt ett lägre utfall på rörliga lönedelar i
perioden minskade personalkostnaderna. Kundförlusterna var nästintill
obefintliga vilket tillsammans med övriga synergieffekter resulterade
i en minskning även av de övriga rörelsekostnaderna. Fortsatt fokus
på utveckling av Itivitis nya produkterbjudande förklarar ökningen av
justerad CAPEX.

Verkställande direktör Torben Munch kommenterar:

"Det tredje kvartalet levde inte helt upp till våra förväntningar vad
gäller tillväxt, medan marknadstrenderna utvecklas såsom vi
förutsett. Inom tradingområdet pågår en långsam konsolidering bland
mindre aktörer. Itiviti har länge noterat denna trend och därför
styrt vårt erbjudande mot större banker och tradingfirmor, vilket
också nu syns i vår pipeline. Större motparter tenderar dock att
innebära längre försäljningscykler, ett faktum som påverkat
kvartalets intäkter.

De senaste veckorna har vi formellt påbörjat marknadsföringen av
Itivitis kompletta lösningar för marknadsreglering. Marknaden har
visat stort intresse för dessa redan i ett tidigt skede, med
resultatet att några kunder tecknade kontrakt redan innan
lanseringen. Vi kan nu presentera en komplett produktsvit för att
möta de utmaningar som de nya regelverken medför. Vi har också
lanserat Itiviti Managed Connectivity Platform, som hjälper kunder
att fokusera på sin kärnverksamhet genom att hantera
FIX-konnektivitet på ett mer effektivt sätt.

Nyckeln till att vara fortsatt relevant i vår konkurrensutsatta
bransch är ständig innovation. Itivitis plattformar Tbricks by
Itiviti och Catalys by Itiviti svarar mot dagens högt ställda krav
och erbjuder samtidigt potential för framtiden vad gäller
flexibilitet, funktionalitet och prestanda. Det är alltid glädjande
när våra ansträngningar uppmärksammas, nu senast av CV Magazine som
utsett Itiviti till vinnare av 2016 Technology Innovator Award.

På den nya spelplanen som är Itivitis marknad finns en tydlig skillnad
mellan leverantörer med moderna plattformar och de som är begränsade
av gammal teknologi. Det räcker inte att ha kunskaper och en vision -
det krävs också rätt verktyg för att omsätta dessa till en lösning
med hög prestanda och funktionalitet, som kan möta kundernas nya
behov i takt med att de uppkommer.

Itiviti fortsätter att växa, med nya kunder och nya produkter. Vi är
nu mer än 390 anställda, jämfört med ca 375 vid samma tidpunkt förra
året. Vi håller starkt fokus på vår kostnadsbas, men aldrig på
bekostnad av lönsam innovation".

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till
kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och
institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för
att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående
konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen.
Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group,
världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group,
den globala standarden inom infrastruktur för finansiell
meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare
och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla
plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och
möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII
är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com (http://www.itiviti.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itiviti-group-holding-ab/r/delarsrapport-itivi...
http://mb.cision.com/Main/6415/2122702/589808.pdf
http://mb.cision.com/Public/6415/2122702/91db833f0f648d5e.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.