Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Itiviti Group Holding AB: Delårsrapport Itiviti Group Holding AB 1 januari - 31 mars 2016

Stora framsteg med ett flertal vunna affärer i kvartalet

· Rörelsens intäkter under januari - mars 2016 uppgick till 174 858
(160 543) Tkr, en ökning med 9 % jämfört med samma kvartal 2015. Den
svenska kronan har försvagats mot euron och dollarn vilket har
påverkat intäkterna positivt. Justerat för valutakurseffekter uppgick
intäktsökningen för licensintäkter till 5 737 Tkr (4 %) där merparten
förklaras av en ökad försäljning för produkterna Tbricks by Itiviti,
VeriFIX by Itiviti and Catalys by Itiviti.

· Justerad EBITDA uppgick till 87 730 (67 033) Tkr och EBITDA-CAPEX
uppgick till 31 309 (22 270) Tkr. Rörelsens kostnader och CAPEX,
justerade för engångseffekter, är 5 276 Tkr högre jämfört med
motsvarande period föregående år. Merparten av kostnadsökningen
förklaras av tillkommande utgifter för hård- och mjukvara om 5 682
Tkr främst i och med satsningen på Managed Services. Utvecklingen av
Itivitis nya produktutbud för att möta regulatoriska krav i enlighet
med MIFID II och andra regelverk har resulterat i högre
utvecklingskostnader. Personalkostnaderna justerat för
engångskostnader och valuta är i nivå med samma kvartal föregående
år.

Verkställande direktör Torben Munch kommenterar:

"Itiviti har haft ett framgångsrikt första kvartal, med ett antal nya
affärer som visar på styrkan i vårt nya kombinerade erbjudande. Det
extra arbetet som krävs i samband med integrationen av de tidigare
organisationerna (Orc och CameronTec) har inte påverkat vårt
fortsatta fokus på kundservice eller vår förmåga att upprätthålla ett
högt tempo i affärsverksamheten. I kvartalet vann vi ett
flerårskontrakt för utveckling av en produktsvit för valutahandel.
Det långsiktiga avtalet mellan vår kund och Itiviti bekräftar ett
starkt förtroende för oss som partner och breddningen med ett nytt
tillgångsslag är ett bevis för vår plattforms flexibilitet.

Dessutom har vi engagerats av en europeisk bank för att tillhandahålla
nästa generations orderhanteringssystem (OMS). Till följd av de nya
marknadsförutsättningarna, med högre krav på 'best execution' och
operationell effektivitet har många existerande OMS-lösningar blivit
föråldrade. Vi betraktar detta som en affärsmöjlighet för Itiviti,
och ser konkreta bevis till stöd för vår strategi med såväl vertikal
som horisontell expansion längs värdekedjan.

Vi har också slagit samman de tidigare juridiska enheterna Orc och
CameronTec i en ny organisation, vilket möjliggör konsolidering av
finansiell rapportering. I samband med denna transaktion optimerade
vi den nya koncernens finansiering genom återbetalning av banklån.

Vi är fyllda av tillförsikt inför de kommande kvartalen och vi ser
fram emot att demonstrera kraften i Itivitis snabbt växande
erbjudande för nya och existerande klienter runt om i världen".

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till
kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och
institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för
att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående
konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti har 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen.
Företaget bildades genom ett samgående mellan Orc Group,
världsledande inom teknologi för börshandel, och CameronTec Group,
den globala standarden inom infrastruktur för finansiell
meddelandehantering. Från starten 2016 har Itiviti ca 400 medarbetare
och en uppskattad årsomsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla
plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och
möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti Group Holding AB ägs av Itiviti AB där Nordic Capital Fund VII
är huvudägare.

För mer information besök: Itiviti.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/itiviti-group-holding-ab/r/delarsrapport-itivi...
http://mb.cision.com/Main/6415/2007549/514686.pdf
http://mb.cision.com/Public/6415/2007549/9f1778868bbd790c.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.