Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

IVISYS AB: IVISYS AB ("IVISYS") offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

IVISYS AB ("IVISYS") offentliggör härmed delårsrapport för det tredje
kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av
delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida
(www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-11-07

Nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 6 521 (5 599) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -9 547 (-5 362) KSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,44) SEK.
· Soliditeten uppgick till 15,3 (53,5) %.

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 3 895 (1 920) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -379 (-3 009) KSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,23) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden, vilka uppgick till 12 681 083 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal
föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 2019

· IVISYS ('IVISYS') har erhållit en fjärde repeat-order värd cirka
80.000 EUR för ett inspektionssystem från Orkla Home Care, levererat
tillsammans med en ny produktionslinje från Östrand & Hansen som
kommer att vara IVISYS kund för denna leverans.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Styrelsen i IVISYS AB har med stöd av bemyndigandet från
årsstämman den 27 maj 2019 beslutat att genomföra en nyemission med
företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget
cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

· IVISYS mottar repeat order från Logevo (del av Inter IKEA-gruppen)
på en IVISYS Logistic Inspector. Ordern kommer levereras innan slutet
på 2019, och kommer påverka resultatet positivt under kvartal 4,
2019.

· IVISYS meddelar att de svenska patentmyndigheterna har utfärdat
ett officiellt godkännande av patentet "Uniform Light Distribution".
Patentet definierar en metod för att optimera hur ljus fördelas över
ett inspektionsområde för att få bästa möjliga ljusförhållanden vid
ytavsyning av fel. Patentet har godkänts utan några anmärkningar
under ansökningsprocessen, vilket indikerar patentets nyhetsvärde och
att patentet sticker ut jämfört med andra patent inom jämförbara
processer.

· IVISYS erhöll en order på en Shape Inspector från Gnutti Carlo.
Värdet på beställningen är ca. 120.000 EUR och kommer att påverka
resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020.

· Styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission, som vid
full teckning kommer bidra med 6,46 MSEK till bolaget före
emissionskostnader.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

Det är mig en stor glädje att kunna publisera IVISYS första positiva
resultat på ca 155 TSEK innan goodwill-avskrivningar för kvartal 3.
Av resultatet kan man utläsa att vår break-even nivå är låg, när vi
ser på antalet order som behövs för att täcka våra kostnader.

Under 2019 har IVISYS arbetat intensivt med integrationen av den
danska verksamheten i den svenska, vilket nu är klart. Detta arbete
har bland annat innefattat flytt av ett antal nyckelpersoner från
Danmark till Sverige, så att vi idag har alla resurser samlat i
Stockholm. Som tidigare nämnt, har alla dessa förändringar krävt både
mycket tid och resurser under året, inte minst för att få färdigt ett
antal tidskrävande kundprojekt, men har skapat bra förutsättningar
för framtiden. Vi har investerat kraftigt i båda produktionsplanering
och produktionsstyrning, vilket har lett till ett väsentligt bättre
flöde i vår produktion, villket givetvis kommer gynna vår lönsamhet
framåt. På ordersidan tillkommer stadigt nya långsiktiga kunder, där
repeatorder och serviceavtal kan förväntas.

IVISYS har samtidigt utvecklat ett antal standardprodukter tillsammans
med ett antal nyckelkunder som nu sprids ut till en bredare marknad,
där starka kundreferenser påverkar säljprocessen positivt. Dessa
standardprodukter är mindre tidskrävande att producera samt borgar
för god möjlighet till återkommande order från befintliga kunder samt
en kortare sälj- och produktionscykel framgent.

En av dessa order var repeat-ordern från IKEAs helägda dotterbolag
Logevo, som på samma sätt som ordern från Goodtech/Nobel Biocare
pekar mot många nya installationer över närmsta åren.

För att finansiera de möjligheter vi ser i marknaden i närtid har
styrelsen beslutat att bolaget ska genomföra en nyemission i enlighet
med det mandat som gavs på årsstämman i maj.

Nu börjar det bli tydligt att IVISYS har börjat sin tillväxtresa
baserat på våra standardprodukter som har varit vår strategi sedan
sammanslagningen mellan ICS och IVISYS för ett år sedan. Jag ser med
stor tillförsikt på framtiden, och vill ta tillfället att tacka alla
aktieägare som följer vår utveckling.

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

För fullständig halvårsrapport, se
https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 November 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående
teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på
patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång
erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för
bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade vision systemer med IVISYS
Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och
enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen
automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla.
Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta
industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i
stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av
industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är
tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder
snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella
kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision - System leverantör i
Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-ab--ivisys--offentliggor-d...
https://mb.cision.com/Main/11789/2956159/1137393.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/2956159/a0e2930dcfb3e59a.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/2956159/91255668e18b2c36.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.