Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

IVISYS AB: IVISYS AB:s företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-11-24

IVISYS AB ("IVISYS") meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt
för befintliga aktieägare har blivit övertecknad. Genom
företrädesemissionen nyemitteras 1 000 000 aktier och IVISYS tillförs
därmed 6,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till
cirka 14,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 225 %.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

Intresset för vårt bolag har varit betydande under hela
teckningsperioden och det har varit glädjande att ställas inför så
många frågor, både på investerarträffar och genom personliga
förfrågningar. Den övertecknade emissionen ger IVISYS en mycket stark
ställning för ett antal år framåt och gör att vi kommer att kunna
fortsätta ta marknadsandelar i hög hastighet, samtidigt som vi
bibehåller kapaciteten för en förväntad ökning av ordrar under nästa
år. Genom det kapital som teckningsoptionerna förväntas ge under
2017, får IVISYS ytterligare resurser för att öka
försäljningsinsatserna för ökad tillväxten i företaget, säger Jakob
Kesje.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
genomförts i enlighet med de principer som angivits i det memorandum
som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som
offentliggjordes den 5 november 2016. Besked om tilldelning av aktier
som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att
skickas till dem som tilldelats aktier.

Sammantaget tillförs IVISYS 6,5 miljoner SEK i 2016, före
emissionskostnader som uppgår till cirka 400 000 SEK, genom
företrädesemissionen. Antalet aktier ökar genom företrädesemissionen
från 6 836 535 till 7 836 535. De nya aktierna beräknas börja handlas
på Nasdaq Stockholm i december 2016.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner 2017 så ökar antalet aktier
till maximalt 8 336 535.

Efter företrädesemissionen kommer Kesje Holding ApS att vara ägare
till 36,2 procent av aktierna i Bolaget medan Chehaiber Holding ApS
kommer att vara ägare till 27,2 procent av aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Rådgivare

InWest Corporate Finance
Museigatan 2
SE-451 50 Uddevalla, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till
industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll.
IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra
komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande
produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad
från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att
genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och
kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna
baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer
sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem
idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå
behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna
som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader
för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 november 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-ab-s-foretradesemission-ove...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.