Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

IVISYS AB: IVISYS offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019.

IVISYS AB ("IVISYS") offentliggör härmed bokslutskommuniké för
perioden januari - december 2019. Nedan presenteras en sammanfattning
av rapporten. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på IVISYS hemsida
(www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-02-24

Helår (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 9 115 (6 726) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -13 379 (-12 400) KSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,90 (-1,02) SEK.
· Soliditeten uppgick till 30,5 (29,5) %.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 2 594 (1 127) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -3 832 (-7 037) KSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,17 (-0,56) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden, vilka uppgick till 12 894 807 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående
år.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar

Året 2019 har kännetecknats av stora förandringar för IVISYS,
framförallt överflyttningen av resurser och personal från Danmark
till Sverige vilket varit en förutsättning för att få en effektiv
produktion framöver. Vi har haft stora utmaningar beträffande
produktionen av inneliggande order under året, men med våra samlade
resurser i Stockholm kommer vi att väsentligt förbättra vår förmåga
beträffande leveranseffektivitet.

Koncentrationen till Stockholm har även medfört att vi parallellt med
befintliga order kunnat utveckla ett antal nya mycket avancerade
produkter med stor potential bland annat för IKEA och Nobel Biocare.

Vi har också under året anpassat vår personalstyrka så att vi skall
kunna hantera de service- och produktionsbehov som kommer att
medfölja serieleveranser till bland annat ovan nämda kunder, vi har
dessutom flyttat in i nya lokaler som skall klara vår planerade
expansion.

Vårt fokus framöver kommer nu att gå från att hantera sammanslagningen
av IVISYS och Image Control Systemes (idag Ivisys Sweden AB) och
dess leveranser av äldre projekt till att sälja vårt nya sammanslagna
produktsortiment baserat på vår uppgraderade IVISYS Pro-mjukvara,
vilken kommer att kunna konfigureras för att användas i IVISYS
samtliga standardsystem framgent. Detta kommer också att öka vår
produktionskapacitet väsentligt samt ge oss resurser till att
vidareutveckla nya och befintliga produkter och därigenom hålla vår
position som teknikledande i våra huvudbranscher.

Finansiellt tog vi ett steg tillbaka 2019, bland annat på grund av att
vi ökat kostnadsbilden med nyanställningar, omstrukturering samt
kostnader för koncentrationen av bolaget till Stockholm, dock ökade
vi omsättningen med 35%, vilket vi inte är nöjda med men som vi är
övertygade om kommer förbättras väsentligt med vår nya
produktportfölj.

Glädjande är att IVISYS fortsatt kunnat stärka sin position även under
det fjärde kvartalet. I november erhöll vi en av årets största
ordrar, från ICA Gruppen, av två IVISYS Pallet Inspector, leveransen
som är den första av vår nyutvecklade produkt "IVISYS Pallet
Inspector" kommer nu under våren att anpassas till ICA:s krav för att
levereras innan sommaren. Pallet Inspector är en unik produkt som
kommer att ersätta den manuella och mekaniska kontroll som nu utförs
och är vår första produkt där vi använder ny teknik såsom Deep
Learning.

Årets intensiva försäljningsarbete av IVISYS Pallet Inspector har
resulterat i starkt intresse från ett flertal andra aktörer, primärt
i Sverige, men även i Tyskland, Frankrike och England, som följer
vår första leverans med stort intresse. Detsamma gäller IVISYS
Logistic Inspector, som skall visas på LogiMat i Stuttgart i Mars. En
lösning som i princip alla som skickar och mottar gods på pall kan ha
ett värde av. Dessa två produkter, utgör tillsammans med vår IVISYS
Tray Inspector vårt erbjudande till logistikföretag generellt.

Inom några månader skall jag lämna över taktpinnen till vår nya VD
Stefan Bohman, som med sin gedigna industribakgrund skall ta IVISYS
från ett renodlat utvecklingsbolag till serieproducerade bolag med
vår nya produktportfölj. Det är en resa vi alla ser fram emot och
tror kommer att göra IVISYS till en av de större spelarna inom Optisk
inspektion. Själv kommer jag att fokusera på den tekniska
utvecklingen och att ta fram nya lösningar till våra kunder vilket är
det jag brinner för.

Det händer mycket som talar för IVISYS. Från flera håll har vi under
året kunnat läsa om ett kontinuerligt ökat krav på automatisering och
tillförlitlig kvalitetskontroll inom industrin, och vi är stolta över
att alltfler stora aktörer vänder sig till oss eftersom vi kan
leverera robusta lösningar med tekniska lösningar som ligger i den
absoluta toppen. Våra lösningar minskar inte bara risker utan bidrar
även till en mer effektiv produktion för våra kunder. Vår målbild -
att sälja, tillverka och underhålla våra egenutvecklade
standardprodukter - är därför oförändrad även om den tagit något
längre tid att realisera.

Året 2020 ser mycket lovande ut för IVISYS då vi redan intecknat
repeat order bland annat för Nobel Biocare (GoodTech) och
Logevo/IKEA, så vi ser fram emot det nya året med stor tillförsikt.

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB

För fullständig rapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 Februari 2020.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående
teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på
patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång
erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för
bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS
Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och
enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen
automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla.
Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta
industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i
stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av
industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är
tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder
snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella
kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision - System leverantör i
Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-offentliggor-harmed-bokslu...
https://mb.cision.com/Main/11789/3042740/1199277.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/3042740/bc8b70273d9d4d03.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/3042740/86cd67dde163cc3b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.