Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

IVISYS AB: Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-05-12

Idag, den 12 maj 2016, hölls årsstämma i IVISYS AB ("IVISYS"). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att att antalet styrelseledamöter ska vara fortsatt
fem, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen.

Stämman beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en,
samt att inga revisorssuppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna ska vara
oförändrat. Stämman beslutade att styrelsens ordförande därmed ska
erhålla ett arvode om 137 500 kronor, övriga externa ledamöter 60 000
kronor per ledamot. Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för
utskottsarbete, uppgår till 257 500 kronor.

Stämman beslutade vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp
enligt godkänd räkning

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Moatasem Chehaiber,
Thomas Juul, Lau Normann Jørgensen, Lars Holmqvist och Jakob Kesje.
Stämman beslutade vidare att Lau Normann Jørgensen fortsatt ska vara
styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisor Mazars SET Revisionsbyrå,
auktoriserad revisor, med huvudansvarig revisor Bengt Anders
Ekenberg.

Alnarp i maj 2016

Styrelsen

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod
för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl
massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med
korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem
med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en "plug and
play"-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS
levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och
mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och
möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan
kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till
olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas
positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ivisys-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.