Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med publiceringen av sin halvårsrapport

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man i samband med halvårsrapporten för andra kvartalet 2021, som kommer att publiceras 08:30 CET den 4 augusti 2021, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget.

Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström och publiceras på iZafe Groups investerarsida den 6 augusti 2021 under rubriken finansiella rapporter, investerarfrågor.

Välkommen att skicka in dina frågor till ir@izafe.se senast kl 10:00 CET den 5 augusti 2021.

Kontakter


Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com/investor-relations

Om iZafe Group AB (publ)


iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com/investor-relations.

Bifogade filer


iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med publiceringen av sin halvårsrapport

Författare MFN