Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

JAEREN: Jæren Sparebank - resultat 3. kvartal 2019

Solid resultat og god kjernedrift

Regnskapet viser en positiv utvikling i bankens kjernedrift. Vi ser en markert
økning i netto renter målt mot samme periode i fjor, mens netto provisjoner er
på tilnærmet samme nivå. Samtidig er utviklingen i driftskostnader rimelig
stabil og tapene på et lavt nivå. Høyere utbytter gir også en positiv effekt på
resultatet hittil i år. Innskuddsutviklingen er stigende til tross for et
relativt lavt rentenivå. Utlånsutviklingen viser en mer moderat veksttakt
sammenlignet med tidligere perioder.

Banken viderefører spareprogram i egenkapitalbevis i Jæren Sparebank for 2020.
Spareprogrammet er utformet slik at alle fast ansatte gis anledning til å kjøpe
egenkapitalbevis med en rabatt på 30 %. Spareprogrammet er begrenset til kjøp av
egenkapitalbevis i intervallet mellom NOK 6 000 og NOK 36 000. Tildeling vil
skje første arbeidsdag i 2020. Bindingstiden på egenkapitalbevisene vil være 12
måneder.

Banken leverte i 3. kvartal et resultat før skatt på kr. 46,4 mill. mot kr. 34,6
mill. i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere netto renter og høyere netto
provisjoner. Utviklingen i driftskostnader går i motsatt retning. Resultat etter
skatt er kr. 34,7 mill. mot kr. 25,9 mill. i fjor. EK-avkastningen etter skatt
er 7,5 % (6,0 %).

Banken leverte pr. 30.09.2019 et resultat før skatt på kr. 151,9 mill. mot kr.
128,5 mill. i fjor. Økningen skyldes i hovedsak en positiv utvikling i netto
renter og utbytter. Driftskostnadene pr. 30.09.2019 viser en rimelig stabil
utvikling i forhold til samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble kr. 120,2
mill. mot kr. 101,1 mill. i fjor. EK-avkastningen etter skatt er 9,0 % (8,3 %).
Bankens mål er en EK-avkastning etter skatt på minimum 8,0 %.

Bankens forvaltningskapital er på kr. 14,7 mrd. ved utgangen av 3. kvartal.
Økningen er på 4,7 % siste 12 måneder. Bankens forretningskapital utgjør kr.
19,8 mrd. ved utgangen av 3. kvartal. Økningen er på 4,2 % siste 12 måneder.
Forretningskapitalen inkluderer utlån til personkunder som er overført til EBK.
Utlån via EBK beløper seg til kr. 5,1 mrd. ved utgangen av 3. kvartal.
Utviklingen i volum siste 12 måneder viser en vekst på 3,0 %.

Utlån i balansen siste 12 måneder viser en moderat økning fra kr. 11,7 mrd. til
kr. 11,8 mrd. Dette tilsvarer en vekst på 1,0 %. Inkludert overført volum i EBK
har utlån til kunder økt med 1,5 % siste 12 måneder.

Innskudd fra kunder viser en økning siste 12 måneder på 6,9 % og utgjør kr. 9,2
mrd. ved utgangen 3. kvartal. Vi ser en god stabilitet i innskuddsmassen - til
tross for et fortsatt relativt lavt rentenivå. Innskuddsdekningen er 77,8 % ved
utgangen av 3. kvartal - markert opp fra 73,4 % på samme tid i fjor.
Innskuddsdekningen inkludert EBK er 54,4 % ved utgangen av 3. kvartal - opp fra
51,6 % på samme tid i fjor.

Bankens rene kjernekapitaldekning ved utgangen av 3. kvartal er 16,4 % (15,6 %).

Banken er i en god posisjon når det gjelder marked, likviditet og soliditet.
Styret forventer en tilfredsstillende inntjening i underliggende drift framover.
Dette gir et godt grunnlag for å videreutvikle posisjonen som lokalbanken for
Jæren også i tiden som kommer.

Kontaktpersoner:
Administrerende banksjef Tor Egil Lie, mobil 474 67 342. Banksjef økonomi og
finans Klas Stølsnes, mobil 916 96 150

Vedlegg følger på [http://www.newsweb.no]

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489334

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.