Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

JAEREN: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Jæren Sparebank

Utbyttebeløp: Kr 10,00 per egenkapitalbevis
Annonsert valuta: Norske kroner (NOK)
Siste dag inklusive: 26. mars 2020
Ex-dato: 27. mars 2020
Record date (eierregisterdato): 30. mars 2020
Betalingsdato: 7. april 2020
Vedtaksdato: 26. mars 2020

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495207

Författare OSE News