Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

JAPAN: BNP (PREL) +0,4% 2 KV JMF 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Japans bruttonationalprodukt steg 0,4 procent under andra
kvartalet jämfört med föregående kvartal, motsvarande en uppgång med 1,8
procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

Enligt Reuters prognosenkät väntades 0,1 respektive 0,4 procent.

BNP-deflatorn steg 0,4 jämfört med samma period 2018.

Exporten minskade med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt
som importen ökade med 1,6 procent.

Privatkonsumtionen steg 0,6 procent (väntat +0,6). Den offentliga konsumtionen
steg 0,9 procent.

Kapitalinvesteringar utanför bostadssektorn steg 1,5 procent (väntat +0,7),
bostadsinvesteringarna steg 0,2 procent och offentliga investeringar steg 1,0
procent.

Totalt steg den inhemska efterfrågan 0,7 procent och den privata efterfrågan
steg 0,7 procent.

Under första kvartalet steg BNP med reviderade 0,7 procent (+0,5) jämfört med
föregående kvartal. BNP-deflatorn uppgick till oreviderade 0,1 procent.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News