Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Japan: Kan se över centralbankslag om KPI-mål ej uppnås - Abe

(SIX) Om Japans centralbank skulle misslyckas att uppnå målet
avseende en inflationstakt om 2 procent kan det bli aktuellt att
ändra centralbankens lag.

"Det skulle vara nödvändigt att gå vidare med en revidering
av BOJ-lagen om centralbanken inte kan producera resultat under
sitt egna mandat", säger premiärminister Shinzo Abe i ett tal på
måndagen, enligt Dow Jones Newswires.

Premiärministern har tidigare vid upprepade fall hotat att
revidera lagen om man misslyckas att tillmötesgå regeringens
önskan att vidta aggressivare åtgärder för att lämna deflationen
bakom sig. Han har därefter klargjort att det är upp till
centralbanken att besluta vilka penningpolitiska åtgärder som
ska vidtas så länge man uppnår inflationsmålet.

Abe konstaterar att det förekommer åsikter från
oppositionsledamöter om att köpa utländska statsobligationer
samt köp som är direkt riktade mot att påverka aktiemarknaden,
men väljer själv att inte kommentera centralbankens
penningpolitik.

"Jag hoppas att centralbanken vidtar effektiva policysteg som
bidrar till att övervinna deflationen", säger han.

Shinzo Abe lyfter vidare fram att det syns vissa resultat
från inflationsmålet, däribland stigande
inflationsförväntningar, en skarp nedgång i den japanska yenen
samt högre aktiekurser.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.