Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

JÄRNMALM: LKAB MER ÄN DUBBLAR RÖRELSERESULTATET 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar ett rörelseresultat om 7.769 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Jämfört med motsvarande period i fjol sågs ett rörelseresultat om 2.955 miljoner kronor.

Det framgår av bolagets niomånadersrapport.

Omsättningen steg till 12.744 miljoner kronor (9.333) och nettoresultatet växte till 6.355 miljoner kronor (2.800) under kvartalet.

"Högre pris för högförädlade järnmalmsprodukter motverkades av lägre leveransvolymer och lägre dollarkurs", skriver LKAB.

Det operativa kassaflödet stärktes till 7.430 miljoner kronor, jämfört med 1.651 miljoner kronor för motsvarande kvartal 2020.

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter för tredje kvartalet uppgick till 164 dollar per ton (118), vilket var 36 dollar lägre än föregående kvartal. De marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet cirka 170 procent högre än motsvarande period föregående år, framgår vidare av rapporten.

Vid en framåtblick konstaterar LKAB att efterfrågan bolagets högförädlade järnmalmsprodukter bedöms vara fortsatt god.
Författare Direkt-SE