Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Jays Group AB: Jays och MegaFon i Ryssland ingår avtal med ett initialt ordervärde om 11.1 MSEK

Jays och MegaFon i Ryssland ingår avtal med ett initialt ordervärde om 11.1
MSEK

Regulatoriskt Pressmeddelande

Jays Group (publ) ingår ett avtal med MegaFon, Rysslands andra största
mobiloperatör och tredje största telekomoperatör. Koncernens svenska
dotterbolag och hörlurstillverkaren Jays Headphones kommer under Q2 2019
leverera produkter till en nationell kampanj med ett initialt ordervärde om
11.1 MSEK. 

Jays Group AB (publ) tillkännager ett nytt samarbete och partnerskap med
den ryska telekomoperatören MegaFon. För Jays är affären (som
slutförhandlats tillsammans med bolagets ryska samarbetspartner) initialt
värd 11.1 MSEK i dagens dollarkurs, vilket kommer att påverka omsättning
samt resultat positivt under Q2 2019. Affären och leveransen är uppbyggt så
att Jays erhåller ett positivt kassaflöde från affären under hela perioden
från mottagen order i första kvartalet 2019 till slutleverans under andra
kvartalet 2019.

”Jag är väldigt stolt över att kunna presentera ett samarbete med en av de
marknadsledande aktörerna inom mobiltelefoni på den ryska telekommarknaden.
Förutom att avtalet ger goda förutsättningar för ytterligare affärer under
2019 samt framgent, bevisar den att Jays är en attraktiv samarbetspartner
som kan vara med och vinna större upphandlingar där vi ställts mot andra
internationella hörlursvarumärken. För att vinna en prestigeaffär som
denna, räcker det inte att leverera en modern produkt till ett attraktivt
pris. Valet av Jays som leverantör baseras på högt ställda krav på
produktegenskaper såsom kvalitet, design och ljudbild, vilka alla
tillsammans har spelat en avgörande roll för att ta hem avtalet med
MegaFon” säger Henrik Andersson, koncernchef för Jays Group. 

MegaFon är Rysslands ledande telekomoperatör med mer än 77 miljoner
abonnenter och ett återförsäljarnätverk med över 9 000 butiker. MegaFon är
sedan 2012 noterat på Moskva börsen, och har ca 30 000 anställda. Jays
kommer initialt leverera sina hörlurar i samband med en lansering av en
marknadsledande mobiltelefon i en rikstäckande kampanj över Ryssland. Jays
bedömer att bolagets produkter därmed kommer marknadsföras och nå ut till
hela smartphone marknaden i landet, vilket innebär att bolagets varumärke
kommer att stärkas på den viktiga och stora ryska marknaden.   

För mer information, kontakta: 
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Jays Group består sedan juni 2018 av dotterbolagen Jays Headphones och
Krusell United koncernen. 

Jays vision och tillväxtstrategi bygger på en stark organisk tillväxt under
lönsamhet i kombination med en förvärvsdriven tillväxt inom audio och
närliggande vertikaler inom konsumentelektronik, smart-connectivity samt
mobila produktområden. Jays Group offentliggjorde hösten 2017 bolagets nya
koncernstrategi som innebär en målsättning att årligen omsätta ca 200 MSEK
vid utgången av 2019 och ca 300 MSEK under slutet av treårsperioden
2018–2020.

Jays Group AB (publ) is noted at Nasdaq OMX First North. Certified Adviser
is Mangold Fondkommission AB. Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, tel.
08-503 015 50, e-mail: CA@mangold.se

Författare Hugin