Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Jays Group AB: Northbaze Group (publ) genomför omstruktureringsarbete och kostnadsbesparingar

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-08-29

Northbaze Group inleder omfattande arbete med omstrukturering och
kostnadsbesparingar i syfte att vitalisera och effektivisera verksamheten.
Northbaze Group inleder ett arbete med både vertikala och horisontella
organisationsförändringar samt optimeringar av IT- och websystem i syfte
att säkerställa organisk tillväxt under lönsamhet. Inledande
kostnadsbesparingar redan beslutade under Q3 innebär kostnadsreduceringar
om -11,7 mkr på årlig basis. Målet är att under 2019 genomföra
effektiviseringar i verksamheten som totalt ger kostnadsbesparingar på upp
till ca -15 mkr med full effekt från januari 2020.

Northbaze Groups lönsamhet under första halvåret 2019 motsvarar ej bolagets
interna prognoser (se separat delårsrapport publicerad 190829) och är
fortsatt negativa främst till följd av utebliven försäljning av egna
varumärken inom Smart Mobility området. Koncernen påverkas främst av
marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter
relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan
av bolagets produkter inom Smart Mobility området. En utebliven
försäljningsökning under slutet av Q2 jämfört med intern budget innebär att
koncernens organisation och struktur överdimensionerats varför ett
omfattande besparingsprogram beslutats i samband med fastställandet av Q2
2019 rapporten. För att nå lönsamhet inleder därför Northbaze Group ett
kostnadsbesparingsprogram som totalt bedöms innebära ca -15 mkr till på
årsbasis inom koncernen.  Kostnadsbesparingarna bedöms ge full effekt från
med räkenskapsåret 2020. 

Omstruktureringsarbetet och kostnadsbesparingarna innebär bland annat att
koncernen kommer att slå samman försäljningsorganisationerna hos flera av
dotterbolagen. OEM försäljningen inom Smart Mobility området kommer vi
fortsatt att växa med våra OEM samarbeten där vi utvecklar och
legotillverkar produkter för etablerade luxury brands samt inom olika
nischade området inom foto- och elektronikområdet. Sedan tidigare har
koncernen redan inlett arbetet med en gemensam online- samt
SoMe-organisation. Koncernens satsning på ett nytt och bredare
produktsortiment kräver samtidigt att koncernen förnyar och inför
uppdaterade arbetssätt. Koncernen arbetar därför aktivt med att ta in nya
influenser inklusive kompetenser för att vitalisera nuvarande organisation.
Totalt kommer förändringar av organisationen och IT- samt websystem inom
koncernen ge kostnadsbesparingar samtidigt som det även säkerställer att vi
kan utveckla satsningen inom online-området.

?Koncernen har under de sista två åren tagit fram en stark produktportfölj
som vi vill fortsätta att utveckla för att nå ut till en större andel av
konsumentmarknaden. Inom Audio & Sound har vi senaste åren lanserat flera
nya hörlurskoncept och nu är vi mitt inne i lanseringen av våra nya koncept
inom Sport, True Wireless och Active Noise Cancelling samt vårt nya
sortiment av portabla högtalarsystem. Inom Smart Mobility kompletterar vi
nu även sortimentet med bland annat nya varumärken och mönstrade mobilskal
i olika nya material för att nå yngre konsumenter. Potentialen att
vidareutveckla våra varumärken och bredda vårt nuvarande sortiment kräver
hela koncernens fokus och vi har för avsikt att med nya arbetssätt,
omstruktureringar och konsolideringar vitalisera hur koncernen arbetar i
syfte att nå tillväxt under lönsamhet. Vi förutser en fortsatt organisk
tillväxt inom dessa områden kommande år?, säger koncernchef Henrik
Andersson.

Northbaze Group kommer under kommande treårsperiod arbeta vidare med den
nyligen uppstartade online-strategi som innebär en målsättning att andelen
av omsättningen online skall växa med 10%-enheter årligen med målet att
uppnå en online omsättning på över 30% av koncernens totala omsättning.
Genom att ytterligare bredda sina nuvarande produktportföljer inom Audio &
Sound respektive Smart Mobility bedömer koncernen att tillväxten online
kommer att ske både via egen web-försäljning såväl som genom
marknadsplatser, främst via Amazon. Northbaze Group bedömer att den ökade
närvaron online, förutom ökade bruttomarginaler, även kommer ge positiva
effekter på bolagets övriga försäljning i andra marknadskanaler samt ökad
varumärkeskännedom.

Northbaze Group kommer fortsätta att utveckla verksamheten mot sina
långsiktiga finansiella målsättningar om 30% tillväxt med lönsamhet,
långsiktigt EBITDA mål om 10% samt att soliditeten skall överstiga 30% för
koncernen. Vilket kommunicerats tidigare kommer Northbaze Group inte
löpande lämna detaljerade prognoser till marknaden utan styrning och
strategier kommer fokuseras mot koncernens långsiktiga målsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, verkställande direktör
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 8:30
CEST

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet
att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar,
producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ?Audio &
Sound? och ?Smart Mobility? för utvalda marknader globalt och online.
Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong
Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart
Mobility är lokaliserad.

Inom ?Audio & Sound? området, där Jays Headphones ingår, förvärvade
koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i
syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via
multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ?Smart
Mobility? området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar
mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska
ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i
syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och
andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och
tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i
kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära
relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart
connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att
genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och
bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under
lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig
tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA
och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att
öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under
kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga
marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande
detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets
långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad
Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och
telefonnummer 08-121 576 90.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.