Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Jernhusen: Delårsrapport januari-mars 2019: Bra start på året med ökat rörelseresultat

- Den positiva trend som avslutade förra året håller i sig. Vi ser
mycket positivt hända i vår löpande förvaltning med ökade intäkter
och stärkt rörelseresultat som följd, säger Kerstin Gillsbro, vd för
Jernhusen.

Viktiga händelser under perioden

· Fastighetsintäkterna uppgick till 400 (384) MSEK, en ökning med
fyra procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i
befintligt fastighetsbestånd.

· Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med fem
procent och uppgick till 178 (170) MSEK. Inga skillnader förelåg mot
jämförbarbart bestånd mellan åren.

· Rörelseresultatet uppgick till 172 (153) MSEK.
Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar
fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen
uppgick till -7 (-19) MSEK.

· Finansiella poster uppgick till -69 (-31) MSEK inklusive
värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på en
negativ värdeförändring på derivatinstrument till följd av lägre
marknadsräntor jämfört med föregående år.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 81 (99) MSEK.
· Marknadsvärde fastigheter har ökat med totalt 305 MSEK, varav nya
redovisningsreglerna IFRS 16 stod för 229 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

· Den 10 april emitterades två gröna obligationer om totalt 1 500
MSEK för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter och
fastighetsutveckling. Obligationerna har en löptid på 5 respektive
2,5 år och löper med fast respektive rörlig ränta.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se

Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 08-410 626 00,
kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, telefon 08-410 626 00,
anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av
stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs
den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka
200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 158 fastigheter, med
ett totalt marknadsvärde på 16,9 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jernhusen/r/delarsrapport-januari-mars-2019--...
https://mb.cision.com/Main/6221/2797968/1032826.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.