Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Jernhusen: Investeringar höjer Jernhusens resultat

Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket
även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda
investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar
ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor.

- De investeringar vi genomför fortsätter att bidra positivt till vårt
resultat. Det ger oss tillförsikt att arbeta vidare med stationsnära
stadsutveckling för att främja kollektivt resande i framför allt
storstadsområdena. Det starka kreditbetyg A/A-1 vi fick nyligen av
Standard & Poor's gör att vi kan bredda vår bas av investerare när vi
går vidare med våra stora projekt, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

· Fastighetsintäkterna uppgick till 1 081 (985) MSEK. Ökningen beror
främst på hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt.

· Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med tolv
procent och uppgick till 519 (465) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick
rörelseresultatet före värdeförändringar till 519 (496) MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 754 (851) MSEK. Minskningen beror
främst på lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med
föregående år, 226 (381) MSEK. Det genomsnittliga
direktavkastningskravet i portföljen bedöms till 5,9 (6,0) procent.

· Finansiella poster uppgick till -118 (-67) MSEK.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 566 (520) MSEK och har
påverkats av värdeförändringar på derivat om 53 (-203) MSEK och skatt
om -122 (-62) MSEK.

· Investeringar i fastigheter uppgick till 407 (469) MSEK.
· Fastighetsförsäljningar uppgick till 179 (559) MSEK.
· Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 454 MSEK till 16 001 (15
547) MSEK. Förändringen beror främst på gjorda investeringar.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00,
kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00,
anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av
stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs
den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka
200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med
ett totalt marknadsvärde på 16 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jernhusen/r/investeringar-hojer-jernhusens-res...
http://mb.cision.com/Main/6221/2374852/741141.pdf
http://mb.cision.com/Public/6221/2374852/951f3de3a46f631d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.