Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Jernhusen: Jernhusen välkomnar satsningar på järnväg

Jernhusens affär utvecklas fortsatt stabilt och följer våra planer.
Rörelseresultat före värdeförändringar har ökat med åtta procent
under perioden. Regeringen har presenterat två viktiga dokument för
järnvägens framtid: nationell plan för infrastruktur och nationell
godstransportstrategi. I dessa kan vi se flera affärsmöjligheter för
Jernhusen.

- Det vi ser är en historisk satsning på järnvägen. Intresset för att
utveckla och investera i kollektivt resande med hållbar infrastruktur
är mycket stort, i alla delar av samhället. Dessa satsningar, och
planerna på höghastighetståg, öppnar upp för fler affärsmöjligheter
där Jernhusen kan vara med och bidra till samhällsutvecklingen, säger
Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

· Fastighetsintäkterna uppgick till 773 (728) MSEK, en ökning med
sex procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i
befintligt fastighetsbestånd.

· Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med åtta
procent och uppgick till 357 (330) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick
rörelseresultatet före värdeförändringar till 357 (338) MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 427 (502) MSEK. Minskningen beror
främst på lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter jämfört
med föregående år, 65 (165) MSEK.

· Finansiella poster uppgick till -71 (-74) MSEK.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 247 (386) MSEK.
· Investeringar i fastigheter uppgick till 250 (237) MSEK.
· Fastighetsförsäljningar uppgick till 0 (118) MSEK.
· Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 323 MSEK till 16 556
(16 234) MSEK. Förändringen beror främst på genomförda investeringar.

Jämförelsetalen inom parantes för resultaträkningsrelaterade poster
avser perioden januari-juni 2017. För balansräkningsrelaterade poster
avses den 31 december 2017.

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se
(https://www.jernhusen.se/om-jernhusen/finansiell-information/rapporter/)

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00,
kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00,
anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av
stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs
den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka
200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med
ett totalt marknadsvärde om 16,6 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jernhusen/r/jernhusen-valkomnar-satsningar-pa-...
http://mb.cision.com/Main/6221/2574335/877620.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.