Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Jernhusen: Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org. nr. 556584-2027 äger rum
torsdagen den 27 april 2017, kl. 13.00 på Fredsgatan 12 | Jakobsgatan
27 C (hiss), hörsalen plan 2, i Stockholm.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara
vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till
bolaget.

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet bör vara
bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Anmälan kan göras

· via post till Jernhusen AB (publ), att: Susanne Andersson, Box
520, 101 30 Stockholm

· per telefon 08-410 626 00
· via e-post till adress anmalan@jernhusen.se
Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
Dagens Nyheter den 29 mars 2017. Kallelsen finns tillgänglig på
Jernhusens webbplats www.jernhusen.se/bolagsstamma.

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman, styrelse och
styrelseordförande samt arvoden kommer att presenteras före
årsstämman på bolagets webbplats www.jernhusen.se.

Kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

Ärenden

På årsstämma kommer sedvanligt förekommande ärenden, såsom
fastställande av vinstdisposition, val av styrelseledamöter,
styrelseordförande och revisor att behandlas.

För mer information: Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410
626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av
stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs
den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka
200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 167 fastigheter, med
ett totalt marknadsvärde på 15,5 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jernhusen/r/kallelse-till-arsstamma-i-jernhuse...
http://mb.cision.com/Main/6221/2225444/649150.pdf
http://mb.cision.com/Public/6221/2225444/b292cfc1a42f21f4.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.