Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Jernhusen: Louise König och Karolin Forsling invalda i Jernhusens styrelse

Årsstämma i Jernhusen AB (publi) ägde rum den 27 april 2020. Två nya
styrelseledamöter valdes in i styrelsen; Louise König, chef Hållbar
affärsutveckling på Ramboll, och Karolin Forsling, vd för Forsling
United.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna
utdelningen om 219 MSEK. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör
kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till
finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras
ske den 5 maj 2020.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Kjell
Hasslert (omval), Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval),
Jakob Grinbaum (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström
(omval), Karolin Forsling (nyval) och Louise König (nyval). Kjell
Hasslert omvaldes till styrelseordförande. Charlotte Mattsson är
arbetstagarrepresentant i styrelsen, utsedd av SACO-förbundet Trafik
och Järnväg.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2019 och
balansräkningen per 2019 samt koncernresultaträkningen för 2019 och
koncernbalansräkningen per 2019. Styrelsens ledamöter och vd
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för
styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen
föreslagit.

Stämman beslutade också den föreslagna ändringen av
verksamhetsföremålet i bolagsordningen samt om nya finansiella mål.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som
revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena
Ehrenborg som huvudansvarig.

Fullständigt protokoll från årsstämman finns på Jernhusens webbplats
jernhusen.se
(https://www.jernhusen.se/om-jernhusen/bolagsstyrning/bolagsstamma/)

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00
Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 070-623 62 55

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av
stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs
den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka
200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 151 fastigheter, med
ett totalt marknadsvärde på 17,9 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jernhusen/r/louise-konig-och-karolin-forsling...
https://mb.cision.com/Main/6221/3097867/1236910.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.