Du är här

2018-08-24

Jetpak Top Holding AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 för Jetpak Top Holding AB

Jetpak Top Holding AB presenterar sin delårsrapport för perioden 1
januari - 30 juni 2018

Kvartal 2: 1 april - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 14,2% till 204 946 (179 490) TSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 19 284 (19 706) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 8 232 (10 096) TSEK

Halvåret: 1 januari - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 9,4% till 396 376 (362 300) TSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 39 126 (34 540) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 16 292 (14 268) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 5 926 (2
018) TSEK

Vd kommentarer

Jetpak har under det andra kvartalet sett en total
nettoomsättningsökning på 14,2 procent. En ökning inom segment
Express Ad-hoc på 11,2 procent och 17,5 procent inom segment Express
Systemized. Bolagets sammadag-produkt, Jetpak Direct (inom segment
Express Ad-hoc) har en fortsatt stark tillväxt på 10,8 procent (med
en täckningsgrad på i genomsnitt 58 procent).

EBITDA uppgick för kvartalet till 19 284 TSEK vilket är en minskning
med 422 TSEK jämfört med samma period föregående år. Något som
förklaras av att bolaget har sett en ökning av sina personalkostnader
som en konsekvens av förskjutna rekryteringar i 2017, samt genomförda
förvärv.

Vidare har bolaget haft kostnader kopplat till de av ägarna (Polaris
Private Equity) initierade olika strategiska alternativ för fortsatt
tillväxt och utveckling av verksamheten, där en eventuell
börsnotering av Jetpak fortsatt är möjlig.

Efterfrågan på expresslogistiklösningar har fortsatt på en
tillfredsställande nivå under andra kvartalet och understötts av ett
fortsatt gynnsamt makroekonomiskt klimat. Även konkurrensmiljön har
utvecklats till förmån för Jetpak, då större konkurrenter infört
försämring i sitt serviceutbud, vilket givit ytterligare
affärsmöjligheter för Jetpak.

Marknadsaktiviteterna har fortsatt på hög nivå under andra kvartalet.
Särskilt digitala marknadsföringsinsatser har bidragit till en
positiv utveckling i beteendet hos sällanköpskunder inom Express Ad
hoc-segmentet, med positiv utveckling på intäkter och täckningsbidrag
som följd. Express Systemized segmentet har också sett en stark
tillväxt, då efterfrågan på Jetpaks produkter ökat på grund av
nätverksförsämringar bland vissa av konkurrenterna.

Strategiska satsningar inom bolagets kommersiella och
produktionsfunktioner utvecklas i enlighet med uppsatta planer och
stödjer en fortsatt positiv utveckling av bolaget.

En affärsutvecklingsfunktion har upprättats, vilket ytterligare kommer
att gynna organisk tillväxt genom ett förbättrat nät- och
serviceutbud.

Under andra kvartalet har Jetpak tecknat en avsiktsförklaring (LOI)
avseende förvärv av ett europeiskt expressföretag, som huvudsakligen
fokuserar på Air Express-lösningar. Dessutom har en LOI tecknats med
ett skandinaviskt kurir- och distributionsföretag för ett potentiellt
förvärv.

Kenneth Marx

VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jetpak-top-holding-ab/r/delarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/15439/2600031/896829.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.